Det är fjärde året i rad som Sveriges Allmännytta arrangerar tävlingen Bästa Klimatinitiativen. Precis som tidigare år fokuserar tävlingen på områden som energieffektivisering, fossilfrihet, hantering av effekttoppar, användning av förnybar energi, klimatkrav gentemot leverantörer och klimatsmart boende. I år har konceptet för tävlingen dock vidareutvecklats genom att den nu inkluderar två olika kategorier: en för små och medelstora medlemsbolag samt en för större bolag.

Tävlingsbidragen som skickats in bedöms utifrån flera kriterier:

  • Bidrar projektet till Klimatinitiativets mål?
  • Finns det verifierade och kvantifierade resultat?
  • Är arbetet en god förebild som kan inspirera andra bolag?
  • Går det att implementera bland fler medlemsbolag?
  • Är projektet nytänkande?

Det är en oberoende jury som granskar och utvärderar om tävlingsbidragen uppfyller kriterierna. Därefter tilldelar juryn poäng i varje kategori, vilket resulterar i utnämningen av tre finalister i båda kategorierna.

Årets jury:

Jörgen Ågren som arbetar som hållbarhetsstrateg på HBV är en av de tre jurymedlemmarna. Han ansvarar för HBVs hållbarhetsarbete, dels internt men framförallt i kontakten med HBVs medlemmar och leverantörer. Jörgen är utbildad biolog/naturvetare, och har jobbat hela sitt yrkesliv med hållbarhetsfrågor i allmänhet och miljöfrågor i synnerhet, framför allt inom olika roller i byggbranschen.

– Det är spännande att få ta del av alla intressanta och fina utvecklingsprojekt kring minskad klimatpåverkan som pågår ute bland medlemsbolagen. Det är kul att på något sätt få bidra till att några av dessa uppmärksammas och förhoppningsvis får spridning till flera, säger Jörgen Ågren.

Jurymedlemmen Emmy Lennevald-Calli är miljöstrateg på Hyresgästföreningen sedan 2020, och är involverad i både det interna miljöarbetet och utåtriktad aktivitet såsom Klimatinitiativet och opinionsarbete inom klimaträttvisa. Hennes yrkesmässiga erfarenhet sträcker sig från grafisk design, frilansjournalistik och filmarbete i Nya Zeeland till projektledning, event- och annonsproduktion.

– Min bakgrund kan kanske verka lite spretig men jag vill påstå att jag har nytta av precis allt i mitt nuvarande jobb, och i hållbarhetsarbetet har jag hittat hem på riktigt, säger Emmy Lennevald-Calli. Jag får tillbringa min arbetstid med min största passion, att påverka samhället i en hållbarare riktning.

Hon tycker att juryarbetet är utvecklande och spännande:

– Vi var inte alltid helt ense men det är intressant att sammanföra de olika perspektiven. Eftersom vi i juryn kommer med så olika bakgrund och yrkesroller så blev det väldigt dynamiska diskussioner, säger Emmy Lennevald-Calli.

Den tredje jurymedlemmen heter Björn Bergstrand, och arbetar som hållbarhetschef på Kommuninvest. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har närmare 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn, på uppdrag av statliga myndigheter, stora finansiella institutioner och globala industriföretag.

Björn anser att tävlingen fyller en viktig funktion inom ramen för hela Klimatinitiativet.

– Det är otroligt viktigt att lyfta fram och få spridning för goda exempel och förebilder.

Utifrån ett jurymedlemsperspektiv tycker han att det både är personligt tillfredställande och professionellt utvecklande att sitta med i juryn.

– Dels får man insikt i och kan inspireras av de goda exemplen, samtidigt som det är utvecklande att få ta del av den här dialogen som vi har oss emellan, säger Björn Bergstrand.

Se finalisterna på Klimat- och Energikicken

Under Klimat- och Energikicken i Linköping presenterar sex finalister sina projekt – de tre bästa i de båda kategorierna. Vid kvällens middag avslöjas sedan vilka projekt som juryn valt till vinnare.

Dessutom bjuder Klimat- och Energikicken som vanligt på flera parallella spår med föredrag inom klimatomställning, effektstyrning, hållbar mobilitet, återbruk, förnybar energi och klimatanpassning. Tid för att byta erfarenheter och mingla kommer självklart också att finnas, liksom intressanta studiebesök runt om i Linköping.