Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Nu är det äntligen dags att starta upp Allmännyttans Mobilitetsprojekt.
På denna uppstartsdag lägger vi grunden för en gemensam kunskapsbas för hur vi tar oss an mobilitetsfrågorna i Allmännyttan. Uppstartsdagens syfte är att samla redan intresserade bolag från Allmännyttan och få igång ert gemensamma arbete kring Mobilitet. Detta gör vi initialt genom kunskapsspridning där ni är en viktig del. Målet för dagen är att definiera vilka mobilitetsfrågor som ni har störst behov av att jobba med samt forma grupper kring era specifika pilotprojekt som ni vill jobba med.

Grunden för vårt mobilitetsprojekt ligger i Allmännyttans Klimatinitiativ samt DigitaliseringsInitiativ och vår önskan att ta oss an våra hyresgästers klimatpåverkan genom sina resor. Därför har vi sökt medel från Energimyndigheten under utlysningen ”Bidra till ett transporteffektivt samhälle” http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-att-skapa-ett-transporteffektivt-samhalle/.

Vår ansökan har rubriken
”Resurseffektivt användande av redan befintliga resurser inom allmännyttans transportsystem”
Målet är att titta på befintligt bestånd och hitta mobilitetslösningar som hjälper våra bolag och våra hyresgäster att göra omställningen för att nå våra klimatmål på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt. Vi kommer att utgå ifrån bolagens och hyresgästernas existerande resurser ”parkering” och ”fordon”.

Uppgift för bolag som deltar i Startdagen
Alla deltagande bolag ska förbereda en ”pitchpresentation” på sitt mobilitetsprojekt / pilot på max 3 minuter och max 3 PPT-bilder
Presentationen på max 3 PPT-bilder ska skickas till carl.stahle@sverigesallmannytta.se senast den 30 aug

Kontakt

placeholder+image
Carl Ståhle
Carl Ståhle är ansvarig för området Digitalisering och digital fastighetsutveckling.

Relaterade utbildningar