Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Ett bättre mottagande av nyanlända – men hur?

En statlig utredning kommer nu med förslag på hur mottagandet av asylsökande och nyanlända kan organiseras annorlunda och bli bättre. Vilka är förslagen och vad skulle de innebära för kommunerna och de allmännyttiga bostadsföretagen?

Mottagandeutredningen tillsattes av regeringen hösten 2015. Uppdraget har varit att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utgångspunkten har varit att få till en snabbare och smidigare process och göra den enskildes resa genom systemet mer effektiv så att väntan på etablering eller återvändande blir kortare.

De nya förslagen som överlämnas till regeringen den 28 mars kan innebära stora förändringar. Ska kommunerna ordna bostäder även för asylsökande i framtiden? Hur ska det gå till och hur används i så fall erfarenheterna från de senaste åren med bosättningslagen? Utredningen tar även upp frågan om asylsökandes möjlighet att ordna boende själv genom att flytta in hos släktingar och vänner. Detta har länge varit ett stort problem i bostadsområden med extrem trångboddhet och frågan är nu om de nya förslagen kan leda till en förändring.

Välkommen till en allmännyttig frukost på SABO den 11 april klockan 8.15-9.15 (frukost serveras från klockan 7.45) där mottagandeutredningens förslag presenteras och kommenteras med fokus på bostadsfrågan. Seminariet websänds och kan ses via www.sabo.se, det behöver du inte anmäla dig till. Frågor kan mejlas till frukost@sabo.se under seminariet för dig som följer websändningen.

Medverkande:
Martin Johansson, huvudsekreterare för Mottagandeutredningen
Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö
Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
Moderator: Lena Liljendahl, SABO

Relaterade utbildningar