Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Till nytta för alla? Allmännyttans betydelse för bostadsojämlikheten i städerna.

Välkommen till Allmännyttig frukost!

Den 26 oktober disputerade Martin Grander, Malmö Universitet, med avhandlingen ”For the benefit of everyone?”. Avhandlingen behandlar allmännyttans förändrade roll på bostadsmarknaden.

Den svenska allmännyttan växte fram under 1940-talet med målet att skapa bostäder för alla, men under de senaste decennierna har allmännyttan genomgått stora förändringar. År 2011 trädde en ny lag i kraft som innebär att bostadsföretagen måste drivas enligt affärsmässiga principer, en bestämmelse som idag tolkas på olika sätt i olika kommuner.

I sin avhandling undersöker Martin Grander vad lagändringen har fått för konsekvenser. Bidrar allmännyttan till jämlikhet på bostadsmarknaden eller skapar den en mer ojämlik bostadssituation? Vilket handlingsutrymme har allmännyttan att motverka bostadsojämlikheter?

Martin Grander presenterar sina forskningsresultat, därefter följer ett samtal kring vad dessa innebär för de allmännyttiga bostadsföretagen.

Medverkande

Martin Grander, forskare i urbana studier vid Malmö Universitet
Anders Nordstrand, vd SABO
Samtalsledare: Helen Ahlberg, journalist

Tid

Onsdag den 5 december kl. 8.15–9.15. Frukost serveras från 7.45.

Webbsändning

Seminariet webbsänds och kan ses nedan eller på den här sidan. Frågor kan mejlas till frukost@sabo.se eller ställas via twitter till @SABO_se under seminariet för dig som följer webbsändningen.

Relaterade utbildningar

Att förebygga och bemöta hot och våld

Konflikter kan uppstå av en mängd olika anledningar. Ibland är det kommunikationen som inte inte fungerar vilket kan leda till både missförstånd och feltolkningar. Du som arbetar nära de boende...