Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Saknar du kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv? då är det här kursen för dig! Vart finner vi asbest och vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga mineralen. Det finns mycket osanning som florerar hos företagare som aldrig kan förankras i någon paragraf eller föreskrift. Okunskapen kring asbest gör att många oseriösa entreprenörer har utrymme i bygg och anläggningsbranschen men hur vet en fastighetsägare att saneringsentreprenören är seriös?

Skyddsåtgärder

En fastighetsägare får bygga in asbest vid renoveringar men när är det läge att sanera asbesten oavsett ur säkerhetssynpunkt? När måste man göra luftmätningar i kulvertar eller utrymmen där asbest förekommer för att garantera säkerheten för hyresgästerna? Och hur tar vi prov på asbest och vem får göra detta, vart skickar vi provet och hur lär vi oss att kontrollera laboratoriet för säker kvalité?

Den här kursen ger dig ingen behörighet att arbeta med asbest.

Innehåll:

 • Asbestens egenskaper
 • Hälsoeffekter
 • Förekomst
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Ansvar
 • Provtagning
 • Saneringsföretag – Hur man granskar och vad ska man kräva etc
 • Föreskrifter/arbetsmiljölagen om asbest
 • Ekonomi
 • Miljöinventering
 • Tillstånd för respektive arbete

Relaterade utbildningar