Hur hanterar man möten när det ”vanliga” samtalet inte fungerar?

Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar och du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och uppträder på ett oväntat sätt. Som medarbetare vid ett bostadsföretag är det viktigt att förstå vad som händer för att kunna agera på ett bra sätt och inte riskera att förvärra situationen.

Syftet med kursen

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om hur man kan förebygga och bemöta aggressivitet och hot från hyresgästerna. Det kan uppstå situationer när personalen blir förhindrad att utföra ett visst jobb i en fastighet, att någon blir hotfull eller när en hyresgäst stör sina grannar. Det finns många orsaker till aggression och för att bli tryggare i dessa situationer är det bra att känna att förstå vad som ligger bakom olika typer av beteenden. Vi kommer beröra psykisk ohälsa, alkohol, droger och andra faktorer som ökar risken för konflikt.

Innehåll

Kursen kommer ge praktiska verktyg som hjälper deltagaren att skapa en trygg och säker arbetssituation.

 • Risksituationer och konfliktfyllda möten
 • Olika typer av aggression
 • Bemötande och kommunikation
 • Psykisk ohälsa och osynliga funktionsnedsättningar
 • Alkohol och droger
 • Stress
 • Den egna rollen och attityden
 • Kroppsspråk 
och icke-verbal kommunikation
 • Konfliktmönster
och personlighet
 • Våld och fysisk säkerhet
 • Summering och att arbeta vidare i vardagen

 

 

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Grannmedling

Där människor bor tillsammans uppstår ibland konflikter. Särskilt när det handlar om hur man tycker att gemensamma ytor ska skötas eller när levnadsförhållanden krockar, t.ex. olika generationer med...