Hur skyddar man sig själv mot negativ stress?

De flesta av oss går någon gång i livet igenom intensiva perioder som kan vara svåra att hantera. Inte sällan bidrar arbetssituationen till detta. Men det kan också vara många andra faktorer som bidrar till att vissa av oss faktiskt ibland inte orkar med. Om stress inte drabbar oss direkt så har många av oss kollegor och vänner som går eller gått igenom just detta med svår hanterbar stress.

Hur stöttar man de som drabbas?

Under en heldag och en halvdag kommer du lära sig om vad psykologer menar när de talar om stress och vad man kan göra för att skydda sig själv och stötta andra.

Björn Svanberg som föreläser på kursen har många års klinisk erfarenhet och kommer att dela med sig av sina erfarenheter ur terapirummet.

Innehåll:

  • Vad är stress?
  • Ökar stressen i samhället?
  • Vad händer i hjärnan vid långvarig stress?
  • Vilka beteenden och vanor tycks skydda – och vilka gör inte det?
  • Och vad kan vi lära oss av forskningen kring stress och återhämtning?

Teori kommer att varvas med praktiska övningar och reflektion i grupp kring egna erfarenheter.

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Att möta människor med psykisk ohälsa

I kontakt med hyresgäster så kan det ibland bli uppenbart att någon inte mår bra. Det kan röra sig om ångest, suicidalitet (att någon talar om att ta sitt liv), samlarbeteende, missbruk, demens...