Barnets rättigheter!

Barns rättigheter är en del av svensk lagstiftning, och hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör dem. Att få göra sin röst hörd och att barns intressen får väga tungt är också barns rätt. Bostadsbolag fattar många beslut som påverkar barn, både enskilda barn och barn generellt.

Under denna kurs kommer du att få en introduktion till FNs konvention om barnets rättigheter, barnkonvention och grundläggande kunskaper om vilka krav som ställs för att efterleva konventionen. Vi tar bland annat upp varför det finns särskilda rättigheter för barn och hur barnkonventionen hänger ihop med andra åtaganden och lagar.

Begreppen barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv kommer att klargöras Vad barnrättsperspektiv betyder i vardagen, hur konventionen relaterar till bostadsbolagens uppdrag och verksamhet samt hur rättsläget ser ut dagen är andra frågor som lyfts under kursen.

Dagen varvas med teori och gruppövningar.

Fokusområden

  • Introduktion till barnkonventionen
  • Hur barnkonventionen hänger ihop med andra åtaganden och lagar
  • Skillnaden mellan barnrättsperspektiv, barnperspektiv & barnets perspektiv
  • Hur konventionen relaterar till bostadsbolagens uppdrag och verksamhet
  • Kort om steg framåt. diskussion om genomförandet, vad vill och behöver vi framåt.

Företagsförlagd kurs

Denna kurs är företagsförlagd, kontakta oss gärna för offert.

 

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image
Åsa Schelin
Åsa Schelin är expert inom boendefrågor.

Relaterade utbildningar