Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med brand i bostaden. Förlusterna i samband med brand är både kostsamma och ofta känslomässigt ovärderliga.

Lagen om skydd mot olyckor

Som fastighetsägare är du skyldig att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Frågan är då hur man som fastighetsägare kan göra detta på bästa sätt?

Under dagen kommer vi få höra om vikten av systematik, men även hur viktigt det är att samarbeta med andra. Vi kommer få höra exempel från verkliga händelser men också få idéer om hur man kan arbeta förebyggande.

Målet är att du under dagen får med dig inspiration och kunskap om hur just ni kan arbeta förebyggande med det systematiska brandskyddsarbetet, men även vad man kan göra om olyckan ändå är framme.

Relaterade utbildningar