Var kommer fjärrvärmen ifrån? Vad är en värmepump? Hur kan jag som i min roll inte har fokus på energi ändå bidra till i energisparandet?

En endagsutbildning hos er på företaget, alternativt digitalt, som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inneklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant.

Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Ska vi acceptera att våra fastigheter är behäftade med en massa fel eller kan vi ta hjälp av kunderna för att lokalisera felen och göra en plan för att åtgärda dem?

För att alla ska få en förståelse för vilka installationer som finns och hur dessa ska fungera så ritar vi enkla ”driftkort” på tavlan och förklarar funktion och vanlig orsak till fel på värmesystem, varmvatten och VVC-system, ventilationssystem och att dessa kan vara utförda på olika vis tex. 1-rörs och 2- rörs värmesystem samt att de kan vara injusterade på olika sätt som t ex högflöde och lågflöde (Kirunametoden).

Utbildningen genomförs med ett enkelt språk och undviker facktermer eller förklarar noga vad facktermerna betyder vilket underlättar kontakten med hantverkare och konsulter. Vi belyser vikten av att den som ska sköta om en fastighet behöver veta vilken typ av ventilation och värmesystem som finns i just den byggnaden etc, för att kunna bemöta kundernas frågor och eventuella klagomål.

För mer information kontakta Anette Tredal, Sveriges Allmännytta

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Utbildning & Konferens.

Relaterade utbildningar

Klimatsmart boende

Nätverksträff Energi, Hållbarhet, Miljö
Vad kan allmännyttan göra för att bidra mer till ett klimatsmart boende? Vad görs redan idag och vilka verktyg finns? Vad behöver utvecklas och kan vi mäta detta arbete? Välkommen till en digital...