Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Få ny kunskap, utbyt erfarenheter

Ekonomi- och hyresdagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen samtidigt som du får fördjupa dig i högaktuella frågor.

Utvecklingen i samhället går fort och det är avgörande att hålla sig uppdaterad. Den uppskattade konferensen genomförs i Stockholm den 3–4 okt oktober och i Göteborg den 15–16 oktober. Välj själv vilka datum som passar bäst för dig.

Under konferensens första dag ligger fokus på ekonomisk statistik, aktuella skatte-, redovisnings- och finansieringsfrågor samt nedskrivningar. Konferensen andra dag får du bästa förutsättningar för att lyckas i kommande hyresförhandlingar. Du får inblick i en process för att bestämma struktur och sätta ramar för hyresförhandlingen.

Relaterade utbildningar