Vi vet var gränsen går, men ibland kan vi hamna i etiska dilemman, i gråzonen där det inte finns ett tydligt rätt eller fel utan olika värden eller åsikter står mot varandra.

Då behövs ett öppet klimat på företaget så att olika åsikter och synpunkter kan få uttryckas och gnidas mot varandra innan man kan ta beslut.

Samhället har ett ökat intresse för etiska frågor, man arbetar fram en värdegrund och har en policy i olika etiska och moraliska frågor. Man måste ta hänsyn till nya lagar och förordningar. Även i det dagliga arbetet ställs man inför dilemman. Många förändringar har skett på bostadsmarknaden under de senaste 10 åren som påverkar arbetet.

Verksamheten har en tydlig moralisk dimension och den innefattar många etiska val. Man hanterar planering av framtidens boende, hyresgäster med speciella behov, fördelning av bostäder samt konflikter mellan individer och grupper, både hyresgäster och kollegor.

Boendet är en av de mest centrala delarna av människors liv och medarbetares beslut påverkar detta. Som kommunal verksamhet finns det dessutom en högre grad av insyn och ett allmänt intresse då fastighetsbeståndet ofta är det största värdet i många kommuner.

Dialogen är det viktigaste etiska redskapet, vilket innebär att samtal och olika åsikter behöver brytas mot varandra i ett öppet klimat där det är ”högt i taket”. Att motivera medarbetare till kontinuerlig kompetensutveckling och att ha modet att uttrycka sina åsikter är en viktig uppgift för den lärande organisationen.

Föreläsningar varvas med övningar enskilt och i grupp. Dialogen är ett viktigt redskap i kursen.

Ur innehållet:

 • Etikens ursprung samt uppgift och hur man uppmuntrar den etiska dialogen
 • Vad utvecklar etiken och vilka motkrafter finns
 • Värderingar och dess påverkan, medvetet och omedvetet på våra handlingar
 • Moralens inflytande belyses i engagerande övningar
 • Etiska dilemma på arbetsplatsen
 • Rangordningsövningar för att belysa värderingar och moral
 • Drivkrafter i arbetet
 • Verksamheten och dess djupare mening
 • Gränsen mellan yrkesliv och privatliv
 • Relationer till hyresgäster och mellan medarbetare
 • Utövande av makt och inflytande
 • Etik och ekonomi
 • Lojalitet, lydnad och civilkurage
 • Riktlinjer för beteende och bemötande
 • Vad är korruption och hur berör det medarbetarna?

Kursen genomförs endast företagsförlagd. För mer information kontakta Anette Tredal, Sveriges Allmännytta.

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Allmännyttan Akademi.

Relaterade utbildningar