Flygande start på jobbet
Stockholm 21–22 maj
Stockholm 4–5 september
Stockholm 3–4 december
1 deltagare
- +
= 5 900 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 13 maj
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in
Hybrid kurs

Kunskapsdagen genomförs i hybrid format med möjlighet till att delta på plats i Stockholm eller digitalt via videoplattformen Zoom.

Överblick som gör dig trygg

Det är mycket att sätta sig in i som nyanställd inom allmännyttan. Vi hjälper dig! Det här är en kurs för alla anställda, oavsett befattning, som ger dig en översikt över områden du kommer i kontakt med i ett allmännyttigt bostadsföretag.

Du får en introduktion i allmännyttans bakgrund och framtida utmaningar, veta mer om allmännyttan och samhällsansvaret, en introduktion till hyresjuridik, hyresgästkommunikation och boinflytande, trygg uthyrning, allmännyttans klimatinitiativ samt information om digitalisering i allmännyttan. Med en bred överblick kan du utföra dina nya arbetsuppgifter med större säkerhet.

Efter kursen vet du till exempel mer om hyreslagens regler kring hyresgästens besittningsskydd, hyresavtalets innehåll, vad hyresgästen får göra i sin bostad och på vilket sätt ett hyresavtal kan avslutas.

Bredda ditt nätverk

Det här är ett tillfälle att träffa andra som också är nya inom allmännyttan och samtidigt lära känna Sveriges Allmännytta som bransch- och intresseorganisation. Så att du och företaget du börjat på får ut så mycket som möjligt av ert medlemskap.

Innehåll

  • Allmännyttans bakgrund, uppdrag och framtida utmaningar
  • Ansvarsfull uthyrning
  • Allmännyttans samhällsansvar
  • Energi och allmännyttans klimatinitiativ
  • Allmännyttans digitalisering – nya roller, arbetssätt och möjligheter
  • Introduktion till hyresjuridik
  • Fastighetsekonomi
  • Hyresgästkommunikation och boinflytande
  • Fastighetsförvaltning
  • Lokalförvaltning

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
21–22 maj - Stockholm
Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 900 kronor för medlem
Pris för att delta digitalt är 4600 kronor. Är ni fler än två från samma företag får ni 600 kr rabatt/deltagare. Rabatten gäller oavsett typ av deltagande.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 13 maj
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Vid fysiskt deltagande ingår kaffe och lunch i avgiften. All dokumentation skickas ut till samtliga efter avslutad kurs.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Nyanställda i Allmännyttiga bostadsföretag, oavsett befattning.
Asset 79
Hybrid kurs

Kunskapsdagen genomförs i hybrid format med möjlighet till att delta på plats i Stockholm eller digitalt via videoplattformen Zoom.

Föreläsare

placeholder+image
Azra Jahic
Projektledare, Allmännyttan Akademi
placeholder+image
Jörgen Mark-Nielsen
Samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
På allmännyttan sedan 1987. Jobbat med allt från hyresförhandlingar, omvärlds- och intressebevakning, bostadssociala frågor.
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Arbetsområdet omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet samt barns rättigheter.
placeholder+image
Linda Ryttlefors
Kommunikationschef, Uppsalahem och Sveriges Allmännytta
Linda Ryttlefors arbetar som kommunikationschef på Uppsalahem sedan 2011 och är även tf kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Frida Hansson
Projektledare, Sveriges Allmännytta
Frida Hansson arbetar som projektledare på Sveriges Allmännytta, framförallt inom ramen för Klimatinitiativet.
placeholder+image
Tove Höckert
Jurist, Sveriges Allmännytta
Tove arbetar som jurist på Sveriges Allmännytta med juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med.
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Sveriges Allmännytta
Arbetar med avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan & certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
placeholder+image
Björn Berggren
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
Björn arbetar med bl.a. Nils Holgersson, Prisdialogen och Sveby samt stöttar medlemsföretagen och bedriver aktivt påverkansarbete.
placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Skriv ut programmet
Flygande start på jobbet
Dag 1 – 21 maj
09:00
Kaffe & smörgås

Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, Stockholm

09:45
Allmännyttans bakgrund, uppdrag och framtida utmaningar

Vad menas egentligen med ”allmännyttan” och hur kom den till? Hur har bostadsföretagens roll förändrats genom åren? Vilka är de stora utmaningar som våra företag arbetar med eller snart kommer att stå inför?

Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta

Presentation av branschorganisationen Sveriges Allmännytta och vad vi erbjuder våra medlemmar.

Jörgen Mark-Nielsen, Samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
11:30
Lunch
12:30
Allmännyttans samhällsansvar

Exempel på hur och varför allmännyttan bidrar till social hållbarhet.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
13:15
Kort paus
13:25
Ansvarsfull uthyrning

En ansvarsfull uthyrning innebär bland annat att säkerställa att riktlinjerna för uthyrningen är tydliga och transparenta. Att inte i onödan stänga ute grupper genom alltför höga krav på nya hyresgäster är också viktigt. Du får exempel på vilken typ av krav som ställs inom allmännyttan, vilka grunderna för diskriminering är och en introduktion till vräkningsförebyggande arbete.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
14:10
Kaffepaus
14:30
Hyresgästkommunikation och boinflytande inom allmännyttan

Här ges en kort introduktion till vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller dialog med hyresgäster och bostadsbolagets möjligheter att ge de boende inflytande. En rad konkreta exempel ges också på hur detta kan gå till inom allmännyttiga bostadsbolag idag.

Linda Ryttlefors, Kommunikationschef, Uppsalahem och Sveriges Allmännytta
15:25
Allmännyttans klimatinitiativ

Vad Klimatinitiativet innebär och vilka mål som är satta inom ramen för initiativet, samt hur vi arbetar för att nå dem tillsammans.

Frida Hansson, Projektledare, Sveriges Allmännytta
16:00
Avslut

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 2 – 22 maj
09:00
Introduktion till hyresjuridik

Passet omfattar en introduktion till hyresjuridiken som ger deltagarna många direkt användbara juridiska kunskaper. Under passet behandlas bland annat hyreslagens regler kring hyresgästens besittningsskydd, hyresavtalets innehåll, vad hyresgästen får göra i sin bostad och på vilket sätt ett hyresavtal kan avslutas.

Kaffepaus inkluderad i passet.

Tove Höckert, Jurist, Sveriges Allmännytta
10:50
Kort paus
11:00
Fastighetsförvaltning

Grunderna inom Förvaltning och fastighetsteknik för alla. Vi talar om befintliga verktyg och utvecklingen framåt.

Bengt Lind, Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
11:30
Lunch
12:30
Energi

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt går utvecklingen mot mer elektrifierad industri snabbt och klimatet förändras. I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor.

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
13:30
Ett grönt och hållbart bostadsföretag

Vilka är det största utmaningarna för att blir ett grönt och hållbart bostadsföretag? Många av frågorna har varit aktuella i många år, men kraven är allt högre och vi måste öka takten. Mer avfall ska sorteras, återvinnas och återbrukas. Farliga ämnen ska bytas ut mot mindre farliga. Effekterna av ett förändrat klimat blir allt påtagligare – mer regn, mer torka, mer värme. Klimatanpassningen behöver påbörjas omgående. För att klara den gröna omställningen av bostadsföretaget behöver vi alla mer kunskap och samarbeta – personal och hyresgäster.

Patrizia Finessi, Expert miljö, Sveriges Allmännytta
14:00
Kaffepaus
14:20
Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i en datadriven värld

Vi går igenom kort vad digitalisering är, vad vi i allmännyttan gör och vilka förutsättningar som krävs. Dessutom tar vi några exempel på hur digitaliseringen påverkar oss i Allmännyttan och hur vi kan ta tillvara på den.

Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
15:30
Avslut

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 1 – 21 maj
09:00
Kaffe & smörgås

Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, Stockholm

09:45
Allmännyttans bakgrund, uppdrag och framtida utmaningar

Vad menas egentligen med ”allmännyttan” och hur kom den till? Hur har bostadsföretagens roll förändrats genom åren? Vilka är de stora utmaningar som våra företag arbetar med eller snart kommer att stå inför?

Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta

Presentation av branschorganisationen Sveriges Allmännytta och vad vi erbjuder våra medlemmar.

Jörgen Mark-Nielsen, Samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
11:30
Lunch
12:30
Allmännyttans samhällsansvar

Exempel på hur och varför allmännyttan bidrar till social hållbarhet.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
13:15
Kort paus
13:25
Ansvarsfull uthyrning

En ansvarsfull uthyrning innebär bland annat att säkerställa att riktlinjerna för uthyrningen är tydliga och transparenta. Att inte i onödan stänga ute grupper genom alltför höga krav på nya hyresgäster är också viktigt. Du får exempel på vilken typ av krav som ställs inom allmännyttan, vilka grunderna för diskriminering är och en introduktion till vräkningsförebyggande arbete.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
14:10
Kaffepaus
14:30
Hyresgästkommunikation och boinflytande inom allmännyttan

Här ges en kort introduktion till vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller dialog med hyresgäster och bostadsbolagets möjligheter att ge de boende inflytande. En rad konkreta exempel ges också på hur detta kan gå till inom allmännyttiga bostadsbolag idag.

Linda Ryttlefors, Kommunikationschef, Uppsalahem och Sveriges Allmännytta
15:25
Allmännyttans klimatinitiativ

Vad Klimatinitiativet innebär och vilka mål som är satta inom ramen för initiativet, samt hur vi arbetar för att nå dem tillsammans.

Frida Hansson, Projektledare, Sveriges Allmännytta
16:00
Avslut

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 2 – 22 maj
09:00
Introduktion till hyresjuridik

Passet omfattar en introduktion till hyresjuridiken som ger deltagarna många direkt användbara juridiska kunskaper. Under passet behandlas bland annat hyreslagens regler kring hyresgästens besittningsskydd, hyresavtalets innehåll, vad hyresgästen får göra i sin bostad och på vilket sätt ett hyresavtal kan avslutas.

Kaffepaus inkluderad i passet.

Tove Höckert, Jurist, Sveriges Allmännytta
10:50
Kort paus
11:00
Fastighetsförvaltning

Grunderna inom Förvaltning och fastighetsteknik för alla. Vi talar om befintliga verktyg och utvecklingen framåt.

Bengt Lind, Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
11:30
Lunch
12:30
Energi

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt går utvecklingen mot mer elektrifierad industri snabbt och klimatet förändras. I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor.

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
13:30
Ett grönt och hållbart bostadsföretag

Vilka är det största utmaningarna för att blir ett grönt och hållbart bostadsföretag? Många av frågorna har varit aktuella i många år, men kraven är allt högre och vi måste öka takten. Mer avfall ska sorteras, återvinnas och återbrukas. Farliga ämnen ska bytas ut mot mindre farliga. Effekterna av ett förändrat klimat blir allt påtagligare – mer regn, mer torka, mer värme. Klimatanpassningen behöver påbörjas omgående. För att klara den gröna omställningen av bostadsföretaget behöver vi alla mer kunskap och samarbeta – personal och hyresgäster.

Patrizia Finessi, Expert miljö, Sveriges Allmännytta
14:00
Kaffepaus
14:20
Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i en datadriven värld

Vi går igenom kort vad digitalisering är, vad vi i allmännyttan gör och vilka förutsättningar som krävs. Dessutom tar vi några exempel på hur digitaliseringen påverkar oss i Allmännyttan och hur vi kan ta tillvara på den.

Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
15:30
Avslut

Med reservation för eventuella ändringar.

Rekommenderade hotell

Hotell Frantz

Hotell Frantz är ett litet familjeägt boutique-hotell, beläget mellan Gamla stan och Södermalm i en byggnad från 1647. En byggnad som skräddarmästaren Frantz Bock lät bygga. Detta 4-stjärniga hotell har en bar och luftkonditionerade rum med gratis Wi-Fi och eget badrum. Hotellet serverar en frukostbuffé.

Sveriges Allmännytta har avtal med Hotell Frantz vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Besök deras hemsida

Visa karta

Hilton Stockholm Slussen

Hilton Stockholm Slussen är beläget på hippa Södermalm och erbjuder fantastisk utsikt över vattnet och historiska Gamla stan. Här bort du på mycket kort avstånd från stadens centrum och främsta sevärdheter. Unna dig själv något på våra restauranger och vår bar, som erbjuder panoramautsikt över staden.

Sveriges Allmännytta har avtal med Hilton vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Gamla Stan

Här bor du i charmiga rum i en lugn miljö mitt bland kullerstensbeklädda gator. Mötesagendan kan betas av i vårt källarvalv anno 1650 och med tunnelbanan alldeles intill är det en perfekt utgångspunkt för att göra stan osäker. I Gamla Stan finns mycket att uppleva; här bor du bland trånga gränder, butiker och stort restaurangutbud.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Kundbemötande och service

Att arbeta med ett serviceyrke kan vara både ett energigivande val men även ha spännande utmaningar. Kommunikation och bemötande är den röda tråden som praktiseras varje dag oavsett om du är i...