Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Bättre tillgänglighet för de äldre

Hur planerar, utvecklar och förvaltar man sitt bestånd för att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. Att erbjuda en bra, prisvärd nyproduktion kommer vara en avgörande faktor för hur vi möter utmaningen med en allt äldre och friskare befolkning.

För att lyckas är samarbetet mellan allmännyttan och dess ägare viktigt och nyproduktion kommer ofta att bidra till bättre tillgänglighet för de äldre samtidigt som det kan frigöra villor för en yngre generation. Sådana flyttkedjor kan också bidra till att bostäder frigörs i flera led och leder till ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. Men det är lika viktigt att så effektivt som möjligt öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. 

Du väljer själv vad du vill delta på

I en digital seminarieserie bjuder vi in till tre halvdagar där vi ska borra djupare i dessa utmaningar. Det kommer att bli intressanta föredrag och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. 

  • 25 januari – Att planera och bygga för en åldrande målgrupp
  • 17 februari – Tillgänglighet i befintligt bestånd
  • 19 mars – Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Planera, utveckla och förvalta

Sveriges befolkning förväntas öka med ungefär 800 000 personer under de kommande tio åren. Samtidigt som vi blir fler blir vi också allt äldre. Var femte svensk är över 65 år och åldersgruppen över 80 år ökar under samma period med ungefär en kvarts miljon människor. I takt med att medellivslängden ökar och vi har hälsan allt längre, bor vi också kvar i vårt ordinarie boende allt längre. Att kunna göra det är både vad de flesta själva önskar, och vad samhället strävar mot

Brist på bostäder, och brist på tillgängliga bostäder är en allt större utmaning som också påverkar möjligheterna till kvarboende. Trots att flyttbenägenheten i åldersgruppen är låg kan vi se att man faktiskt flyttar om det finns ett utbud av nyproduktion med god tillgänglighet i centrala lägen till rimlig hyra.  

 

Relaterade utbildningar