Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Att alla människor ska känna trygghet i sitt bostadsområde är en självklarhet. Men hur kan fastighetsägares arbete för trygghet underlättas? Vilka hyresrättsliga sanktioner bör kunna tillgripas mot hyresgäster som begått brott i området? Bör det bli lättare att säga upp hyresgäster på grund av bristande skötsamhet? I vilka situationer bör hyresrätten vara förverkad på grund av brott i lägenheten?

Hovrättsrådet Thomas Edling har på regeringens uppdrag sett över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brotts­lig verk­samhet.

I betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden, som presenteras den 4 oktober, föreslås ett flertal ändringar i hyreslagen. Syftet är att möjliggöra uppsägningar som beaktar övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö och som är proportion­erliga.

Välkommen till Allmännyttans arenas lunchseminarium den 6 oktober då utredaren Thomas Edling presenterar betänkandet, som kommenteras av en sakkunnig panel.

Relaterade utbildningar

Att förebygga och bemöta hot och våld

Konflikter kan uppstå av en mängd olika anledningar. Ibland är det kommunikationen som inte inte fungerar vilket kan leda till både missförstånd och feltolkningar. Du som arbetar nära de boende...