Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Grundläggande kunskap och förståelse

Kursen riktar sig till dig som ska ta fram beslutsunderlag för investering eller ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Du får en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av investeringar och vad begrepp som kassaflöde, kalkylränta och avkastningskrav står för. Oavsett om det gäller nyproduktion, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller en lokalanpassning så är det grundläggande tankesättet detsamma. Det gäller att göra framtida in- och utbetalningar jämförbara med investeringar idag.

Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Vi går igenom driftnettots delar, konsekvenser av ändrade in- och utbetalningar samt kalkylräntans beståndsdelar och betydelse. Vi berör också investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investering samt hur man ska se på avskrivningar. Teori varvas med övningsuppgifter. För att lösa uppgifterna använder vi Excel men du behöver inte ha avancerade kunskaper i programmet.

Kontakt

placeholder+image
Mats Israelson
Projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Skatter och redovisning i fastighetsbolag

Kommer du i kontakt med dessa frågor i ditt arbete? Eller är du ny inom fastighetsbranschen? Här får du inblick och grundläggande förståelse för fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler,...