Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Vad behöver du göra för att söka och få?

Dagen vänder sig till dig som vill förbättra förståelsen för vad som krävs för att söka och erhålla de statliga investeringsstöden för hyresbostäder.

Du arbetar idag med ekonomi- och hyresfrågor eller projektutveckling eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor.

Innehåll

  • Regelverket för att få investeringsstöden
  • Kraven för ansökan
  • Normhyra
  • Mallar för beräkning av kalkyler
  • Länsstyrelsens och Boverkets administration av stödet
  • Tillämpningen av kraven i förordningen och hur de kommer följas upp
  • Svar på vanliga frågor avseende ansöknings- och beviljandeprocessen

Även frågor avseende stöden för bostäder för studerande, äldre samt renovering och energieffektivisering kommer tas upp under dagen.

 

 

 

Relaterade utbildningar