Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Skräddarsytt för att nå era mål

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Upplägg och målgrupp som passar er

Vi har tagit fram en process som börjar med att definiera er målbild och nuläge. I nästa steg går vi direkt in på konkreta lösningar med målet att skapa en handlingsplan utifrån de som deltar. Workshopen kan vända sig till företagets ledningsgrupp, utvalda nyckelpersoner eller hela företaget. Flera företag kan också gå samman för gemensamma diskussioner med målet att varje företag hittar sin väg framåt i klimatinitiativet.

Halv-/heldag eller processtöd

Utifrån era behov bestämmer vi tillsammans vad som passar er bäst. Det kan sluta i en halvdags workshop, en kick-off eller att ni endast behöver konsultstöd några utspridda timmar via Skype/telefon för planering av och stöd i er process.

Mötes- och processledare

Fredrik Bauer är för många ett välkänt ansikte som moderator på Sveriges Allmännyttas konferenser. Han har bred erfarenhet från att designa allt från mindre möten till stora konferenser. Fredrik brinner för att skapa möten som verkligen engagerar deltagarna och har ett självklart fokus på syfte och mål. Genom sin kunskap om allmännyttans förutsättningar, om ett bostadsföretags organisation och arbetssätt ger Fredrik stöd utifrån era verkliga behov på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Fredrik var också med i arbetet med att utforma klimatinitiativet.

Som beställare ansvarar ni för lokal etc. Vill ni genomföra mötet i Stockholm hjälper vi gärna till med uthyrning av Sveriges Allmännyttas lokaler.

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Allmännyttan Akademi.

Relaterade utbildningar