Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Lokalkonverteringar

Många medlemsbolag har olika typer av lokaler i sitt bestånd som man beslutat sig för att omvandla till bostäder. Denna trend drivs dels av det skriande behovet av nya bostäder, dels av hållbarhetstanken att vi bör ta hand om och bättre utnyttja de befintliga fastigheter vi har istället för att bygga nytt.

Används era lokaler rätt?

Att omvandla lokaler eller andra utrymmen till bostäder är förknippat med en hel del utmaningar. Dels finns det praktiska och/eller tekniska hinder i de befintliga byggnaderna som gör att denna typ av omvandling till goda boendemiljöer kan vara svår. Det finns även delar av såväl plan- och bygglovsprocessen som byggprocessen som påverkar förutsättningarna för lokalkonverteringar.

Säkerställ att lokalerna används på bästa sätt!

Vi anordnar en kunskapsdag om lokalkonverteringar där vi beskriver vilka regler och lagar som gäller men också lyfter fram goda exempel på hur dessa konverteringar kan gå till i praktiken.

Upplägget bygger på en mix av föredrag om genomförda projekt eller specifika utmaningar kopplade till frågan varvat med inlägg från olika experter liksom gruppdiskussioner. Syftet är att sammanföra medlemsbolag som antingen arbetar aktivt med den här typen av konverteringar eller har planer på att göra det så att vi alla kan dra lärdomar av varandras erfarenheter och utmaningar kopplade till omvandling av lokaler.

Kontakt

placeholder+image
Mats Israelson
Projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar