Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Oriktiga hyresförhållanden och otrygga bostadsområden

Otillåten andrahandsuthyrning, skenbyten, brott i boendet och andra sätt att använda ett hyreskontrakt på ett oriktigt sätt är problem som har ökat de senaste åren. Ökat utanförskap och otrygghet för de boende, rädsla att anmäla fel i bostaden som leder till ökade kostnader för bostadsföretaget och dålig boendemiljö är exempel på vad oriktiga hyresförhållanden kan leda till.

Sveriges Allmännytta ordnar därför årligen en kunskapsdag om hur bostadsföretag kan arbeta med att komma till rätta med dessa problem. Under dagen kommer du att få höra om vad oriktiga hyresförhållanden kan leda till och varför det är viktigt att arbeta med det, brott i boendet – samt hyresgästens ansvar för störningar och tillsyn.

Två bostadsföretag delar med sig av sina erfarenheter. Du får handfasta tips om hur ett bostadsföretag kan arbeta med oriktiga hyresförhållanden, vad som är viktigt att tänka på i en uppsägningsprocess samt hur Skatteverkets Folkbokföringsenhet arbetar för att stävja fusk med mera. Dessutom presenteras den statliga utredningen om tryggare bostadsområden med förslag till ändringar i hyreslagen.

Juridisk överblick

Öka dina kunskaper om hur otillåten andrahandsuthyrning kan upptäckas och motverkas samt ta del av förslagen till ändringar i hyreslagen. Hur kan arbetet ske på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt?

Goda exempel & koll på processen

Bostadsföretag finns på plats och berättar om hur de arbetar praktiskt med otillåten andrahandsuthyrning. En domare i Svea hovrätt berättar om en utredning om tryggare bostadsområden. Före detta chefen för Hyresnämnden i Stockholm redogör för processen i hyresnämnden. Två advokater och en jurist alla med lång erfarenhet av att arbeta med oriktiga hyresförhållanden delger sina erfarenheter. Under dagen kommer det också finnas möjlighet att ta del av varandras erfarenheter.

 

Relaterade utbildningar

Lokaler och lokalhyresjuridik

Fler och fler lokaler står tomma i våra städer och bostadsområden, till stor del beroende på våra ändrade köp- och beteendemönster. Samtidigt är lokaler en väldigt viktig beståndsdel i en stad –...