Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Den här kursen ger dig kunskap om radon, en radioaktiv gas som finns naturligt i vår inomhusmiljö.

Radon i inomhusluften

Vi exponeras för radon både i bostäder och på arbetsplatser. Kursen ger dig en överblick över radonsituationen i Sverige och hur du som fastighetsägare ska förhålla dig till olika författningssamlingar.

Mät rätt

Under två halvdagar får du kunskap om hur mätningar ska göras på rätt sätt för att få representativa mätvärden. Du får också en genomgång av undersökningsmetodiker för att ta reda på radonkällorna samt kunskap om olika åtgärdstekniker.

Relaterade utbildningar

Hitta och hantera asbest

Saknar du kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv? då är det här kursen för dig! Vart finner vi asbest och vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga...