Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Informationsträffar om ramavtalen

Under dagen kommer du att få detaljerad information om hur det går till att avropa från ramavtalen. De tre ramavtalsleverantörerna kommer att presentera och beskriva sina hus.

Sveriges Allmännytta kommer också att presentera ett nyutvecklat kalkylhjälpmedel som medlemsföretagen ska kunna nyttja för att räkna ut lönsamhet vid olika hyressättning för aktuell investering i småhus.

Vid träffen i Stockholm sker särskilda fördjupningar i hur man i detalj arbetar med det nya kalkylprogrammet samt redovisning av de optioner som framförhandlats avseende fjärrvärme, bergvärme och solceller samt kompletteringsbyggnader.

Träffen i Väröbacka, Varberg kommer att avslutas med studiebesök i Deromes husfabrik i Väröbacka.

Relaterade utbildningar