Stadsdelsutveckling
Stockholm, Linköping, Malmö 5–7 mars
och 14–15 maj
och 9–10 oktober
1 deltagare
- +
= 30 000 kr / 38 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Välkommen till ett program för stadsdelsutvecklare!

Det blir sju dagar vid tre tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde. 

Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av olika slag. Detta ställer alldeles särskilda krav på kompetens av bostadsbolagens personal. Vi erbjuder därför ett program i tre moduler för områdesutvecklare och annan personal som vill höja sin kompetens inom stadsdelsutveckling. 

Under programmet får du ta del av teorier och modeller för en hållbar stadsdelsutveckling. Det är ett stort fokus på den sociala hållbarheten men vi kommer också att beröra de andra hållbarhetsaspekterna. Du får konkreta exempel på hur andra runt om i landet gjort för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden. 

Programmet innehåller: 

Modul 1 – Staden i världen i Stockholm, Rinkeby och Sundbyberg 5 – 7 mars 2024

På den första modulen ges en inledning till vad stadsdelsutveckling är. Vi kommer också att diskutera lokalernas betydelse, vikten av samverkan och vad det innebär att bostadsområden är mångkulturella. Vi gör även studiebesök i Rinkeby och Hallonbergen och får då träffa medarbetare från olika bostadsbolag. 

Modul 2 – Att skapa trygga och trivsamma bostadsområden i Linköping, 14 – 15 maj 2024

Under den andra modulen besöker vi Linköping där vi får träffa flera engagerade stadsdelsutvecklare på bostadsbolaget Stångåstaden. Vi tar del av deras arbetsmetoder och de kommer att visa oss runt i fyra bostadsområden. Den här modulen handlar om trygghet utifrån tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och fysiskt.

Modul 3 – Hållbar stadsdelsutveckling i Malmö, 9 – 10 oktober 2024

Tredje och sista modulen är förlagd till Malmö där vi får ta del av MKBs arbete med att skapa en mer hållbar stad. Här kommer vi bland annat att besöka den nya stadsdelen Sege Park där MKB bygger två hus och där extra satsningar görs på delningsekonomiska lösningar och energibesparingar.

På varje modul får vi träffa representanter från det allmännyttiga bostadsföretaget på orten, lyssna på gästföreläsare och göra studiebesök. Deltagarna kommer också att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med varandra och reflektera på ett urval av den kurslitteratur som finns för programmet. 

När du har gått det här programmet har du: 

  • Fått ta del av olika arbetsmodeller inom hållbar stadsdelsutveckling.  
  • Besökt olika platser där det pågår en strategisk stadsdelsutveckling.  
  • Fått ett nytt nätverk med kollegor från hela landet som arbetar med samma frågor som du.  

 Vad är stadsdelsutveckling? 

Med stadsdelsutveckling menas ett lokalt utvecklingsarbete där flera aktörer tillsammans med de boende samverkar för att långsiktigt och hållbart förbättra en stadsdel både när det gäller fysiska och sociala dimensioner. Stadsdelsutveckling omfattar satsningar som höjer det sociala kapitalet i ett bostadsområde men kan även innebära fysisk upprustning såsom renovering, nybyggnation eller förbättringar av utemiljön. Satsningar som sammantaget gör stadsdelen mer attraktiv, trygg och trivsam. Andra närliggande begrepp är områdesutveckling, urban utveckling, samhällsplanering och social hållbarhet. 

 

Kursen har av tidigare deltagare fått många uppskattade omdömen:

”Vi var flera kollegor som gick utbildningen från vårt bostadsbolag, det gör att vi nu har en gemensam plattform i de interna diskussionerna.”

”Det bästa med kursen tycker jag är nätverket som jag fick. Mångfalden i gruppen gav mig flera perspektiv vilket är bra och nyttigt när man jobbar med de här frågorna.” 

 ”Jag tycker att blandningen mellan teori och praktik var lyckad. Forskningsbaserad kunskap i kombination med studiebesök blir en väldigt bra mix.” 

”Ämnet för utbildningen är unikt och mycket intressant. En spännande mix av föreläsare, värvat med tid för nätverkande. Konkreta exempel på aktiviteter och åtgärder, bra diskussioner och möjligheter till inspel eller frågor.” 

” Träffa kollegor och byta erfarenheter.”

”Jag gillar att det fanns tid för utbyte av erfarenheter och att få träffas och diskutera hur man arbetar. Jag tyckte att kursen var riktigt bra och givande.”

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
5–7 mars
och 14–15 maj
och 9–10 oktober - Stockholm, Linköping, Malmö
Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
30 000 kronor för medlem
38 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 februari
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår dokumentation, studiebesök, gemensamma luncher och middagar.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare, boendeutvecklare, bosocial utvecklare, boinflytandekoordinator, verksamhetsutvecklare, projektledare, hållbarhetsstrateg

Föreläsare

placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
Expert inom social hållbarhet. Engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
placeholder+image
Oliver Berger
Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
Oliver är statsvetare och arbetar i huvudsak med utvecklingsfrågor som berör stadsdelsutveckling, segregation och samhällsanalys.
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
Besitter lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
placeholder+image
Haris Agic
Socialantropolog
Haris är filosofie doktor i socialantropologi och har arbetat som universitetslärare, forskare, debattör och utvecklingsledare.
placeholder+image
Jorunn Rådberg
Bosocial chef, Victoriahem
Jorunn är en beteendevetare med passion för miljonprogramsområden och har jobbat för bl.a. Boverket, Stena Fastigheter och Sweco.
placeholder+image
Karin Göransson
Verksamhetschef, Fastighetsägare i Järva samt Hässelby Vällingby Fastighetsägare
placeholder+image
Elin Sundqvist
Trygghetsstrateg, Familjebostäder
Elin arbetar med att ta fram och samordna insatser för ökad trygghet i bolagets tyngdpunktsområde Rinkeby och Tensta/Järva.
placeholder+image
Hannes Grafström
Brottsförebyggande strateg, Embrace Safety
Utbildad kriminolog och arbetar idag för det Sverigeledande systemet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.
placeholder+image
Fredrik Törnqvist
Vd, AB Stångåstaden
Bred erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen. Ordförande i Sveriges Allmännyttas Byggherreråd.
placeholder+image
Maria Garmert
Förvaltningschef, Stångåstaden AB
placeholder+image
Magdalena Ingberg
Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB
Magdalena arbetar som stadsdelsutvecklare med fokus på bl.a. Fastighetsutveckling och beteende- och arbetsmarknadsfrågor.
placeholder+image
Mia Powalko
Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB
Mia arbetar med social hållbarhet och boendeinflytande för att skapa en attraktiv stadsdel.
placeholder+image
Malin Elebring
Stadsdelsutvecklare i Ryd, Stångåstaden AB
I sin roll som stadsdelsutvecklare arbetar Malin med bl.a. samverkan, social hållbarhet samt att skapa framtidstro för barn och unga.
placeholder+image
Linn Litchermann
Community Manager, Ebbepark på Sankt Kors
placeholder+image
Martin Callmeryd
Nationell projektledare, Östergötlands Stadsmission
placeholder+image
Anna Degerfeldt
Hållbarhetsutvecklare, Fastighets AB Förvaltaren
Anna är socialantropolog och arbetar med social hållbarhet i områdesutvecklingsprojekt åt både kommuner och fastighetsägare.
placeholder+image
Petra Karlsson Ekström
Vd, Fastighets AB Förvaltaren
placeholder+image
Wendela Falkenström
Chef hr, hållbarhet och kommunikation samt tf kundchef, Fastighets AB Förvaltaren
Skriv ut programmet
Stadsdelsutveckling
Skriv ut programmet
Dag 1 – 5 mars
Staden i världen

På den första modulen ges en inledning till vad stadsdelsutveckling är. Vi kommer också att diskutera lokalernas betydelse, vikten av samverkan och vad det innebär att bostadsområden är mångkulturella. Vi gör även studiebesök i Rinkeby och Hallonbergen och får då träffa medarbetare från olika bostadsbolag

14:00
Kaffe & registrering

Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, Stockholm (T-bana Slussen), plan 2.

14:30
Stadsdelsutvecklarens viktiga uppdrag

Stadsplanering, socioekonomiska utmaningar och allmännyttan.  Vad gör vi idag och vad behöver vi göra i vårt stadsdelsutvecklingsarbete? Exempel på arbetssätt, metoder och resultat när det gäller att lyfta socialt utsatta bostadsområden. 

Oliver Berger, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
15:30
Stadens ansikte

Att se över hur lokalerna i ett bostadsområde nyttjas kan vara en viktig del i ett stadsdelsutvecklingsarbete. Rätt verksamheter i lokalerna kan göra en plats mer attraktiv och trygg.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
16:15
Presentation i grupper

Berätta för varandra vad ni har för utmaningar i era bostadsområden.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
17:00
Mat & mingel

Vi avslutar denna dag med mat och mingel på Sveriges Allmännytta.

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 2 – 6 mars
09:00
Inledning

Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, plan 2.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
09:10
Mångkulturella bostadsområden

Den här föreläsningen handlar om inkludering och interkulturella perspektiv för ökad tillit och samarbete i mångkulturella bostadsmiljöer.  

Haris Agic, Socialantropolog
10:10
Paus
10:30
Så lyfter vi miljonprogrammet

Victoriahem äger bostäder i hälften av de områden som polisen klassar som utsatta. Att vara med och bidra till att vända utvecklingen är en central del av bolagets affär. Det finns utmaningar men framför allt en stor potential i både hus och människor. Här bor många barn och unga – det är här framtiden finns. Victoriahem har samlat ett antal insikter, exempelvis kring fastighetsägares nyckelroll i utvecklingen och hur det kan ge både samhälls- och affärsnytta.

Jorunn Rådberg, Bosocial chef, Victoriahem
11:15
Effektiv fastighetsägarsamverkan i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening för fastighetsägare i Järvaområdet. Föreningens övergripande syfte är att öka tryggheten och attraktiviteten i Järvas stadsdelar. Verksamhetschefen Karin Göransson berättar hur föreningens medlemmar samverkar i många olika trygghetsskapande åtgärder, både på kort och lång sikt, tillsammans med bland andra polisen och stadsdelsförvaltningen.

Karin Göransson, Verksamhetschef, Fastighetsägare i Järva samt Hässelby Vällingby Fastighetsägare
12:00
Lunch på Hilton
13:00
Avfärd till Rinkeby för studiebesök
13:30
Introduktion om Rinkeby och Familjebostäders arbete med att utveckla stadsdelen

Vi får höra om hur bostadsbolaget arbetar med områdesutveckling med fokus på trygghetsåtgärder och hyresgästkommunikation.

Vi gör en rundvandring där vi bland annat kommer att titta på hur Rinkebystråket utvecklats från ”dike till stråk”.

Elin Sundqvist, Trygghetsstrateg, Familjebostäder
16:00
Åter i centrala Stockholm
18:45
Middag

Vi avslutar dagen med en gemensam middag på libanesiska restaurangen Tabbouli Söder, Tavastgatan 22.

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 3 – 7 mars
09:00
Samling för avfärd

Samlingsplats: Huvudentré, Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15.

09:30
Socialt hållbarhetsarbete hos Förvaltaren

Vi får en introduktion till studiebesöket i Hallonbergen. Bostadsbolaget Förvaltaren berättar om sin resa mot ett mer systematiskt arbetssätt och hur de ser på renovering och upprustning som en del av stadsdelsutvecklingen.

Passet innehåller paus för fika.

Plats: Kulturcentrum, Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg.

 

Anna Degerfeldt, Hållbarhetsutvecklare, Fastighets AB Förvaltaren Petra Karlsson Ekström, Vd, Fastighets AB Förvaltaren Wendela Falkenström, Chef hr, hållbarhet och kommunikation samt tf kundchef, Fastighets AB Förvaltaren
10:30
Rundvandring i Hallonbergen

Vi går en guidad tur genom området där vi får se flera exempel på områdesutveckling med olika fokus. Inte minst när det gäller utemiljön.

12:00
Lunch
13:00
Frågestund och avslutning av första modulen
14:15
Åter i Stockholm

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 1 – 14 maj
Att skapa trygga och trivsamma bostadsområden

Under den andra modulen besöker vi Linköping där vi får träffa flera engagerade stadsdelsutvecklare på bostadsbolaget Stångåstaden.

Vi tar del av deras arbetsmetoder och de kommer att visa oss runt i två bostadsområden. Den här modulen handlar om trygghet utifrån tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och fysiskt.  

09:00
Samling för avfärd

Vi samlas utanför Scandic City Linköping, Gamla Tanneforsvägen 51, för avfärd till Ryds Herrgård, Alsättersgatan 19, Linköping.

09:30
Välkomna tillbaka!

Lena inleder med kort praktisk information inför dessa två dagar i Linköping.

Plats: Ryds Herrgård, Alsättersgatan 19, Linköping.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
09:35
Hur kan vi jobba effektivare i vårt brottsförebyggande arbete?

En föreläsning om kunskapsbaserat arbetssätt och digitala verktyg som kan förverkliga ett effektivare arbete.

Hannes Grafström, Brottsförebyggande strateg, Embrace Safety
10:20
Fikapaus
10:35
Linköping och Stångåstaden
12:00
Lunch på Ryds Herrgård
13:00
Rundvandring Ryds Herrgård

Ryds herrgård är en Q-märkt byggnad och en unik mötesplats i en herrgård med anor från 1700-talet. Under 2018/2019 totalrenoverades byggnaden och stort fokus har lagts vid att bevara tidstypiska detaljer. Idag är Ryds herrgård ett av fem kårhus vid Linköpings universitet och fungerar som en mötesplats för stadens studenter.

Ryds herrgård ägs av Studentbostäder som är ett dotterbolag till Stångåstaden.

13:45
Avfärd med buss till Skäggetorp

Avfärd från Ryds herrgård till Skattegården 127, Linköping.

14:00
Rundvandring i Skäggetorp

Skäggetorp är en stadsdel i Linköping, som ligger nordväst om stadskärnan. Det är ett miljonprogramsområde med drygt 10 200 invånare. Bebyggelsen består mest av tvåvåningshus och trevåningshus, både bostadsrätter och hyreshus, som är uppbyggda runt ett stort centrum med bland annat kontorshus, affärer och apotek.

17:00
Vi tar buss tillbaka till Scandic City Linköping
18:30
Middag

Vi avslutar dagen med en gemensam middag på restaurangen ÖK Smak & Tak, Brandmannagatan 1.

Dag 2 – 15 maj
08:30
Samling för avfärd

Vi samlas utanför Scandic City Linköping för avfärd till Ebbe Park, Fridtunagatan 41.

08:50
Inledning

Plats: Sankt Kors, Fridtunagatan 24, Linköping

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
09:00
Värderingsdriven stadsdelsutveckling

Mitt i Linköping växer Ebbepark fram, en plats för smart livsstil och hållbar tillväxt där boende och företag utvecklas tillsammans. Fast förankrade värdeord säkerställer att visionen om att vara en modig, omtänksam och smart del av staden hålls levande.

Hur ser det dagliga arbetet ut när värdeorden blir en integrerad och naturlig del av beslutsprocessen?

Linn Litchermann, Community Manager, Ebbepark på Sankt Kors
09:30
Våra arbetsmetoder

Mia, Magda och Malin berättar mer ingående om några olika metoder som de använder i sitt arbete såsom scenarioplanering, boendediamanten, nudging, platsanalys samt ”the broken window theory”.  

Mia Powalko, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB Malin Elebring, Stadsdelsutvecklare i Ryd, Stångåstaden AB Magdalena Ingberg, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB
10:15
Fikapaus
10:30
Att mäta effekten av sociala insatser

Martin Callmeryd berättar om projektet ”Trygga orten” och ger oss ett exempel på hur man kan räkna hem effekterna av en sådan insats med hjälp av ett räkneverktyg.

Martin Callmeryd, Nationell projektledare, Östergötlands Stadsmission
12:00
Lunch

Restaurang Don Luigi, Marianne Richters torg 3, Linköping

13:00
Avfärd med buss till Berga för studiebesök
13:15
Rundvandring i Berga

Berga är en stadsdel i södra Linköping. En stor del av bebyggelsen byggdes under 1960-talet som en del av miljonprogrammet. Idag pågår ett stort områdesutvecklingsarbete med fokus på fler bostäder, fler mötesplatser och mer kommunal service som skola, idrottshall och vårdboende.

14:30
Avrudning

Vi avrundar med fika i Berga kyrka.

14:45
Avfärd med buss från Berga till Linköpings centralstation
15:00
Avslut
Dag 1 – 9-10 oktober
Hållbar stadsdelsutveckling

Tredje och sista modulen är förlagd till Malmö där vi får ta del av MKBs arbete med att skapa en mer hållbar stad. Här kommer vi bland annat att besöka den nya stadsdelen Sege Park där MKB bygger två hus och där extra satsningar görs på delningsekonomiska lösningar och energibesparingar. 

Program för Modul 3 publiceras inom kort.

Modul 1 – Stockholm

Dag 1 – 5 mars
Staden i världen

På den första modulen ges en inledning till vad stadsdelsutveckling är. Vi kommer också att diskutera lokalernas betydelse, vikten av samverkan och vad det innebär att bostadsområden är mångkulturella. Vi gör även studiebesök i Rinkeby och Hallonbergen och får då träffa medarbetare från olika bostadsbolag

14:00
Kaffe & registrering

Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, Stockholm (T-bana Slussen), plan 2.

14:30
Stadsdelsutvecklarens viktiga uppdrag

Stadsplanering, socioekonomiska utmaningar och allmännyttan.  Vad gör vi idag och vad behöver vi göra i vårt stadsdelsutvecklingsarbete? Exempel på arbetssätt, metoder och resultat när det gäller att lyfta socialt utsatta bostadsområden. 

Oliver Berger, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
15:30
Stadens ansikte

Att se över hur lokalerna i ett bostadsområde nyttjas kan vara en viktig del i ett stadsdelsutvecklingsarbete. Rätt verksamheter i lokalerna kan göra en plats mer attraktiv och trygg.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
16:15
Presentation i grupper

Berätta för varandra vad ni har för utmaningar i era bostadsområden.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
17:00
Mat & mingel

Vi avslutar denna dag med mat och mingel på Sveriges Allmännytta.

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 2 – 6 mars
09:00
Inledning

Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, plan 2.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
09:10
Mångkulturella bostadsområden

Den här föreläsningen handlar om inkludering och interkulturella perspektiv för ökad tillit och samarbete i mångkulturella bostadsmiljöer.  

Haris Agic, Socialantropolog
10:10
Paus
10:30
Så lyfter vi miljonprogrammet

Victoriahem äger bostäder i hälften av de områden som polisen klassar som utsatta. Att vara med och bidra till att vända utvecklingen är en central del av bolagets affär. Det finns utmaningar men framför allt en stor potential i både hus och människor. Här bor många barn och unga – det är här framtiden finns. Victoriahem har samlat ett antal insikter, exempelvis kring fastighetsägares nyckelroll i utvecklingen och hur det kan ge både samhälls- och affärsnytta.

Jorunn Rådberg, Bosocial chef, Victoriahem
11:15
Effektiv fastighetsägarsamverkan i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening för fastighetsägare i Järvaområdet. Föreningens övergripande syfte är att öka tryggheten och attraktiviteten i Järvas stadsdelar. Verksamhetschefen Karin Göransson berättar hur föreningens medlemmar samverkar i många olika trygghetsskapande åtgärder, både på kort och lång sikt, tillsammans med bland andra polisen och stadsdelsförvaltningen.

Karin Göransson, Verksamhetschef, Fastighetsägare i Järva samt Hässelby Vällingby Fastighetsägare
12:00
Lunch på Hilton
13:00
Avfärd till Rinkeby för studiebesök
13:30
Introduktion om Rinkeby och Familjebostäders arbete med att utveckla stadsdelen

Vi får höra om hur bostadsbolaget arbetar med områdesutveckling med fokus på trygghetsåtgärder och hyresgästkommunikation.

Vi gör en rundvandring där vi bland annat kommer att titta på hur Rinkebystråket utvecklats från ”dike till stråk”.

Elin Sundqvist, Trygghetsstrateg, Familjebostäder
16:00
Åter i centrala Stockholm
18:45
Middag

Vi avslutar dagen med en gemensam middag på libanesiska restaurangen Tabbouli Söder, Tavastgatan 22.

Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 3 – 7 mars
09:00
Samling för avfärd

Samlingsplats: Huvudentré, Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15.

09:30
Socialt hållbarhetsarbete hos Förvaltaren

Vi får en introduktion till studiebesöket i Hallonbergen. Bostadsbolaget Förvaltaren berättar om sin resa mot ett mer systematiskt arbetssätt och hur de ser på renovering och upprustning som en del av stadsdelsutvecklingen.

Passet innehåller paus för fika.

Plats: Kulturcentrum, Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg.

 

Anna Degerfeldt, Hållbarhetsutvecklare, Fastighets AB Förvaltaren Petra Karlsson Ekström, Vd, Fastighets AB Förvaltaren Wendela Falkenström, Chef hr, hållbarhet och kommunikation samt tf kundchef, Fastighets AB Förvaltaren
10:30
Rundvandring i Hallonbergen

Vi går en guidad tur genom området där vi får se flera exempel på områdesutveckling med olika fokus. Inte minst när det gäller utemiljön.

12:00
Lunch
13:00
Frågestund och avslutning av första modulen
14:15
Åter i Stockholm

Med reservation för eventuella ändringar.

Modul 2 – Linköping

Dag 1 – 14 maj
Att skapa trygga och trivsamma bostadsområden

Under den andra modulen besöker vi Linköping där vi får träffa flera engagerade stadsdelsutvecklare på bostadsbolaget Stångåstaden.

Vi tar del av deras arbetsmetoder och de kommer att visa oss runt i två bostadsområden. Den här modulen handlar om trygghet utifrån tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och fysiskt.  

09:00
Samling för avfärd

Vi samlas utanför Scandic City Linköping, Gamla Tanneforsvägen 51, för avfärd till Ryds Herrgård, Alsättersgatan 19, Linköping.

09:30
Välkomna tillbaka!

Lena inleder med kort praktisk information inför dessa två dagar i Linköping.

Plats: Ryds Herrgård, Alsättersgatan 19, Linköping.

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
09:35
Hur kan vi jobba effektivare i vårt brottsförebyggande arbete?

En föreläsning om kunskapsbaserat arbetssätt och digitala verktyg som kan förverkliga ett effektivare arbete.

Hannes Grafström, Brottsförebyggande strateg, Embrace Safety
10:20
Fikapaus
10:35
Linköping och Stångåstaden
12:00
Lunch på Ryds Herrgård
13:00
Rundvandring Ryds Herrgård

Ryds herrgård är en Q-märkt byggnad och en unik mötesplats i en herrgård med anor från 1700-talet. Under 2018/2019 totalrenoverades byggnaden och stort fokus har lagts vid att bevara tidstypiska detaljer. Idag är Ryds herrgård ett av fem kårhus vid Linköpings universitet och fungerar som en mötesplats för stadens studenter.

Ryds herrgård ägs av Studentbostäder som är ett dotterbolag till Stångåstaden.

13:45
Avfärd med buss till Skäggetorp

Avfärd från Ryds herrgård till Skattegården 127, Linköping.

14:00
Rundvandring i Skäggetorp

Skäggetorp är en stadsdel i Linköping, som ligger nordväst om stadskärnan. Det är ett miljonprogramsområde med drygt 10 200 invånare. Bebyggelsen består mest av tvåvåningshus och trevåningshus, både bostadsrätter och hyreshus, som är uppbyggda runt ett stort centrum med bland annat kontorshus, affärer och apotek.

17:00
Vi tar buss tillbaka till Scandic City Linköping
18:30
Middag

Vi avslutar dagen med en gemensam middag på restaurangen ÖK Smak & Tak, Brandmannagatan 1.

Dag 2 – 15 maj
08:30
Samling för avfärd

Vi samlas utanför Scandic City Linköping för avfärd till Ebbe Park, Fridtunagatan 41.

08:50
Inledning

Plats: Sankt Kors, Fridtunagatan 24, Linköping

Lena Liljendahl, Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
09:00
Värderingsdriven stadsdelsutveckling

Mitt i Linköping växer Ebbepark fram, en plats för smart livsstil och hållbar tillväxt där boende och företag utvecklas tillsammans. Fast förankrade värdeord säkerställer att visionen om att vara en modig, omtänksam och smart del av staden hålls levande.

Hur ser det dagliga arbetet ut när värdeorden blir en integrerad och naturlig del av beslutsprocessen?

Linn Litchermann, Community Manager, Ebbepark på Sankt Kors
09:30
Våra arbetsmetoder

Mia, Magda och Malin berättar mer ingående om några olika metoder som de använder i sitt arbete såsom scenarioplanering, boendediamanten, nudging, platsanalys samt ”the broken window theory”.  

Mia Powalko, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB Malin Elebring, Stadsdelsutvecklare i Ryd, Stångåstaden AB Magdalena Ingberg, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB
10:15
Fikapaus
10:30
Att mäta effekten av sociala insatser

Martin Callmeryd berättar om projektet ”Trygga orten” och ger oss ett exempel på hur man kan räkna hem effekterna av en sådan insats med hjälp av ett räkneverktyg.

Martin Callmeryd, Nationell projektledare, Östergötlands Stadsmission
12:00
Lunch

Restaurang Don Luigi, Marianne Richters torg 3, Linköping

13:00
Avfärd med buss till Berga för studiebesök
13:15
Rundvandring i Berga

Berga är en stadsdel i södra Linköping. En stor del av bebyggelsen byggdes under 1960-talet som en del av miljonprogrammet. Idag pågår ett stort områdesutvecklingsarbete med fokus på fler bostäder, fler mötesplatser och mer kommunal service som skola, idrottshall och vårdboende.

14:30
Avrudning

Vi avrundar med fika i Berga kyrka.

14:45
Avfärd med buss från Berga till Linköpings centralstation
15:00
Avslut

Modul 3 – Malmö

Dag 1 – 9-10 oktober
Hållbar stadsdelsutveckling

Tredje och sista modulen är förlagd till Malmö där vi får ta del av MKBs arbete med att skapa en mer hållbar stad. Här kommer vi bland annat att besöka den nya stadsdelen Sege Park där MKB bygger två hus och där extra satsningar görs på delningsekonomiska lösningar och energibesparingar. 

Program för Modul 3 publiceras inom kort.

Rekommenderade hotell

Hilton Stockholm Slussen

Hilton Stockholm Slussen är beläget på hippa Södermalm och erbjuder fantastisk utsikt över vattnet och historiska Gamla stan. Här bort du på mycket kort avstånd från stadens centrum och främsta sevärdheter. Unna dig själv något på våra restauranger och vår bar, som erbjuder panoramautsikt över staden.

Sveriges Allmännytta har avtal med Hilton vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Hotell Frantz

Hotell Frantz är ett litet familjeägt boutique-hotell, beläget mellan Gamla stan och Södermalm i en byggnad från 1647. En byggnad som skräddarmästaren Frantz Bock lät bygga. Detta 4-stjärniga hotell har en bar och luftkonditionerade rum med gratis Wi-Fi och eget badrum. Hotellet serverar en frukostbuffé.

Sveriges Allmännytta har avtal med Hotell Frantz vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Gamla Stan

Här bor du i charmiga rum i en lugn miljö mitt bland kullerstensbeklädda gator. Mötesagendan kan betas av i vårt källarvalv anno 1650 och med tunnelbanan alldeles intill är det en perfekt utgångspunkt för att göra stan osäker. I Gamla Stan finns mycket att uppleva; här bor du bland trånga gränder, butiker och stort restaurangutbud.

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Linköping City

Scandic Linköping City ligger med vacker utsikt över Stångån och parken. Här bor du med gångavstånd till både centrum och tågstationen.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Scandic Frimurarehotellet

Bo ett kvarter från Linköpings shoppingstråk, den stoltserande Domkyrkan och 150 meter från centralstationen. Här kan du sätta dig i bastun och planera morgondagens strapatser.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image
Lena Liljendahl
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.

Relaterade utbildningar