Trygg i uppdraget som styrelseledamot

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag krävs att man känner till de juridiska och ekonomiska lagar och regler som styr bostadsföretagets verksamhet. Ett regelverk som i huvudsak är detsamma som för andra bolag men där det också finns specifika regler för de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Lagkrav

Utbildningen, som i huvudsak är anpassad för aktiebolag, ger de grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi som behövs för att en styrelseledamot på ett tryggt sätt ska kunna genomföra sitt uppdrag. Vi går bland annat igenom delar av aktiebolagslagen samt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för att klargöra vilka krav lagen ställer på företagets agerande både ur ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Företagets årsredovisning

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Genom att läsa i årsredovisningen kan vi definiera vad som finns i den och varför, men även resonera om grundläggande ekonomiska samband såsom vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

Mer ur innehållet:

Lagar och regelverk för styrelseuppdrag i allmännyttiga bostadsföretag:

 • Aktiebolagslagen och bolagets organisation
 • Kommunallagen och kommunala bolag
 • Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Ekonomin i bostadsföretag:

 • Innehåll i en årsredovisning
 • Nyckeltal och definitioner
 • Ekonomiska samband
 • Affärsmässigt agerande

Styrelseutbildningens grundkurs kan kompletteras med ca 40 minuter om allmännyttans bakgrund och framväxt och kan även anpassas för stiftelser.

Fördjupande styrelseutbildningar att komplettera med:

Ägarstyrning och ägardialog i teori och praktik

Halvdagen syftar till att ge en övergripande bakgrund gällande den lagstiftning som främst påverkar ägarstyrningen av allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Därutöver kommer vi att fördjupa oss i vad man bör tänka på vid formulering av ägardirektiv, samt exempel av organisation av samspelet mellan ägaren/kommunen och det allmännyttiga bostadsaktiebolaget mm.

 • Vad kräver gällande lagstiftning?
 • Vad kan stå i ägardirektiv?
 • Hur kan samarbetet mellan ägare, styrelse och VD fungera på ett bra sätt?

Kan vi bygga?

Halvdagen syftar till att ge en grundläggande förståelse för innehåll i en investeringskalkyl och förutsättningarna för hyressättning i nyproduktion eller vid ombyggnation.

 • Vad ska en investeringskalkyl innehålla?
 • Vad menas med direktavkastning, avkastningskrav och kalkylränta?
 • Hur sätter man hyran?
 • När uppstår risk för nedskrivning?

Allmännyttan mot 2030

Syftet med dagen/halvdagen är att ge bakgrund samt bränsle och inspiration till företagets strategiska planering. Under halvdagen kommer vi att resonera kring:

 • Omvärldsanalys och framtidsspaning
 • Nyttan med allmännyttan
 • Hållbar utveckling – en självklarhet
 • Livskvalitet på hyresgäst- och individnivå
 • Välfärd på stadsdels- och bostadsområdesnivå
 • Tillväxt på kommunal och regional nivå
 • Vad behöver bostadsföretagen, branschen, kommunerna och staten göra för att allmännyttan ska lyckas med sitt samhällsuppdrag?

Affärsplanering

Halvdagen syftar till att bistå i starten för den nya styrelsens arbete med företagets affärsplanering. Under passet resonerar vi kring:

 • Vad är en affärsplan och varför ska vi ha en?
 • Vad behöver vi veta för att kunna göra en affärsplan?
 • Hur kan en affärsplan byggas upp?
 • Vilka viktiga områden kan finnas i vår affärsplan (gemensam SWOT-analys)?

Att främja integration

Halvdagen syftar främst till att ge styrelser inspirerande exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet arbetar för att främja integration.

Passet innehåller följande delar:

 • Allmännyttans samhällsansvar.
 • Statistik om invandring och genomgång av centrala begrepp.
 • Sammanfattning och slutsatser från Sveriges Allmännyttas rapport ”Att främja integration”.
 • Så fungerar bosättningslagen.
 • Konkreta exempel på hur bostadsföretag och kommuner runt om i landet arbetar för att främja integration.

 

Utbildningen genomförs endast företagsförlagd. Utbildningen kan genomföras för två företag gemensamt. Kontakta Pernilla Liljestrand för mer information och offert.

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Ekonomidagarna

Konferens Ekonomi & finans
Ekonomidagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen samtidigt som du får fördjupa dig i högaktuella frågor. Utvecklingen i samhället går fort och det är avgörande...

Ekonomi grundutbildning

Utbildning Ekonomi & finans
Utbildningen ger allmänna grundläggande kunskaper om företagsekonomiska begrepp och samband, något som du har användning av vad du än arbetar med i företaget. Flera övningsuppgifter med exempel från...