Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Trygghet är en av de viktigaste boendefrågorna

Vad kan vi göra ur ett fastighetsägarperspektiv för att skapa trygga och säkra bostadsområden?  De här tre digitala halvdagarna förmedlar vi viktig kunskap kring lokal samverkan som en framgångsfaktor, och om vilka typer av trygghetsskapande åtgärder som faktiskt har effekt. Kollegor från våra medlemsbolag berättar om sina arbetssätt och verktyg som har gett resultat och ökat tryggheten i bostadsområden. Du får också inspiration och kunskap från andra organisationer och experter på att utveckla tryggare bostadsområden. Carin Götblad öppnar med att dela med sig hur Polisen ser på utvecklingen.

Innehåll

  • Trygghet och säkerhet i bostadsområdet utifrån fastighetsägarens perspektiv
  • Bostadsbolagen som brottsförebyggare 
  • Brottsförebyggande rådet – kommunens ansvar som brottsförebyggare 
  • Fastighetsägaren roll i integrationen
  • Tryggare Sverige – rapport och webbverktyg
  • Trygga trapphus

Trygghet och säkerhet är inte enbart en fråga för säkerhets- och trygghetsansvariga, utan handlar ofta om rena förvaltningsfrågor. Konferensen riktar sig därför även till dig som jobbar inom förvaltning med att utveckla dina kvarter och stadsdelar eller ansvarar för säkerhets- och trygghetsfrågor tillsammans med andra lokala aktörer. 

Välkommen till dagar fyllda med spännande föreläsningar och goda exempel från våra medlemsbolag!

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar