Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Hur mycket energi kan ni spara?

Har ni koll på hur mycket energi ni använder och hur mycket ni kan spara? Att kunna svara på dessa frågor är en förutsättning för strategiskt energieffektiviseringsarbete. Det svåraste med energieffektiviseringsarbete. En utmaning med energieffektiviseringsarbete är ofta att komma igång och att hålla igång det strukturerade arbetet. Det hjälper denna serie till med!

För att alla medlemsbolag lanserar vi nu denna kostnadsfria webbinarieserie där vi under fyra tillfällen går igenom momenten planera, genomför, följ upp och agera tillsammans. Serien riktar sig framförallt till er medlemmar som behöver lite gemensam kraft och inspiration för att komma igång med arbetet. Men alla medlemmar som vill få inspiration eller draghjälp i sitt strategiska energieffektiviseringsarbete är välkomna!

Ni kan med fördel delta med mer än en person från ert bolag.

Upplägg för webbinarieserien

Serien är uppdelad i fyra digitala tillfällen om 60 min. Inför varje tillfälle ska eget arbete utföras som omfattar: inläsning och reflektion utifrån eget nuläge. Deltagare bör planera för förberedelse inför varje webbinarium som uppgår till cirka 60 minuter. Under respektive webbinarium ligger fokus på reflektion och kunskapsutbyte för de fyra stegen nedan.

Steg 1: Planera

– 26 april
Vi går igenom kartläggning av bolagets energianvändning och därmed en identifiering av områden där potential till energieffektivisering finns, samt aktiviteter för att åstadkomma detta. Utifrån kartläggningen sätts målsättningar, prioriteringar och handlingsplan.

Steg 2: Genomför

– 14 juni
Vid detta tillfälle ligger fokus på själva genomförandet. Baserat på en handlingsplan som har tagits fram efter första tillfället ska åtgärderna nu börja genomföras. Vi diskuterar även kontinuerlig uppföljning och hur man sätter milstolpar under vägens gång.

Steg 3: Följ upp

– 6 september
Tillfället lägger fokus vid uppföljning och analys av resultat. Energianvändningen normaliseras, orsak till eventuella avvikelser identifieras. Kommunicera och fira resultat. Även om målen inte nåtts så kan det vara en framgång att man identifierat brister och möjligheter som kan föras vidare till kommande projekt – även det kan vara värt att fira!

Steg 4: Agera

– 11 oktober
Det sista steget i det systematiska energiarbetet innebär att agera utifrån uppföljningen. Vid detta tillfälle läggs vikten på hur man utifrån uppföljningen och förändrade förutsättningar går tillbaka till början av arbetet och sluter cykeln. Ditt strategiska energieffektiviseringsarbete tar aldrig slut – men rätt utfört skapar det hela tiden nya mål att nå och nya framgångar att fira.

Målsättning med webbinarieserien

Syftet med webbinarieserien är att komma igång med energieffektiviseringsarbetet på ett systematiskt sätt med stöd ifrån Sveriges Allmännytta och andra medlemsbolag som befinner sig på samma resa. Tillsammans utbyter vi erfarenheter, nätverkar och inspirerar varandra.

Efter seminarieserien ska deltagare:

  • Känna till processen för systematiskt förbättringsarbete och det stöd som finns genom Sveriges Allmännytta och andra intresseorganisationer
  • Kunna normalisera uppmätt energianvändning och indikera orsak till avvikelse
  • Vilja intensifiera energieffektiviseringsarbetet i det egna bolaget

Varmt välkommen med din anmälan!

 

 

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson arbetar som projektledare på enheten för fastighet och hållbarhet.

Relaterade utbildningar

Energieffektiviseringsdagen

Energieffektivisering är en central nyckel för framgång för ett bostadsbolag och EU-beslut om energieffektivisering och energirenovering kommer att öka fokus på detta område. Här får du möjlighet...