Projektet i korthet

Inblandade bolag

Vätterhem, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, Hyresgästföreningen

Publicerat i april 2018

– Det handlar om omtanke, och att uppmana till civilkurage. Tanken med Trygga grannar är att vi tillsammans kan hjälpas åt att upptäcka våld i nära relationer och slå larm när något inte riktigt står rätt till, säger Christina Odén, hållbarhetschef på Vätterhem.

Satsningen är ett samarbete mellan Vätterhem, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, Hyresgästföreningen med flera.

Christina Odén berättar hur det strategiska arbetet tog fart hösten 2016. På våren 2017 leddes bland annat förberedande workshops för arbetsgruppen utifrån den plan som tagits fram. Den 16 juni lanserades konceptet. Sedan dess har hittills 120 av Vätterhems 162 medarbetare utbildats inom ramen för Trygga grannar, främst de som arbetar kundnära ute i förvaltningen.

– Det har varit väldigt uppskattat, och jag tror det blivit så bra för att det funnits utrymme att ställa frågor, fundera och diskutera. För våra medarbetare är det sociala ansvaret redan så inarbetat, en del av ägardirektivet handlar ju om att arbeta för trygga boendemiljöer, säger Christina Odén.

Civilkurage på flera vis

Trygga grannar introduceras inledningsvis för hyresgäster på Österängen och i Öxnehaga, men efter uppföljning och utvärdering även i Råslätt och centrala Jönköping. Vätterhem har utgått ifrån det arbete som den ideella föreningen Huskurage driver, men har i sin modell valt att fokusera på att ge flera handlingsalternativ till den som känner oro för sin granne.

– För en del är det självklart att ringa på, för andra att ringa polisen. Var och en måste få komma fram till hur hon eller han vill agera. Huvudsaken är att man agerar och det är där vi ger verktyg, säger Christina Odén med eftertryck.

Och det gäller även den egna personalen. Det är viktigt att se trygghetsarbetet från flera håll, internt blir det också en arbetsmiljöfråga, menar hon.

– Bovärdarna är en grupp som har tät kontakt med våra hyresgäster. Hur ska de agera när de ser eller hör något som väcker deras oro? För att ingen bovärd ska riskera att i sin tur bli ansatt är det alltid Vätterhem som företag som rapporterar och orosanmäler till socialen, inte den enskilda individen.

Omtankeperspektivet med i varje steg

Vätterhem arbetar nu löpande med att synliggöra Trygga grannar i sina olika informationskanaler, bland annat genom återkommande reportage i hyresgästtidningen. De är även noga med att sprida information på neutrala platser, till exempel i allmänna utrymmen såsom tvättstugor och föreningslokaler och via samarbetspartners. Se hyresinformationen nedan (pdf).

– Det handlar både om verktyg att agera och om hur man som utsatt kan få stöd och hjälp. Trapphusinformation är kanske bara något man går förbi och informationsblad kan hamna i pappersinsamlingen, säger Christina Odén.

November tidigare trygghetsmånad

Tidigare har Vätterhem lagt tyngdpunkten för sitt trygghetsarbete i november varje år. Bland annat genom veckovisa trygghetsvandringar i bostadsområdena.

– För att engagera fler att komma på trygghetsvandringarna gjorde vi en grej av det på Halloween senast och många kom utklädda. Vi jobbar med att hitta olika sätt väva in trygghetsarbetet, säger Christina Odén.

Hon berättar vidare att trygghet och säkerhet även har kunnat handla om besök av räddningstjänsten på temat brandsäkerhet, utlottning av brandfiltar och så vidare.

Internt var temat senast Trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv och då jobbade Vätterhem även vidare med sin interna uppförandekod.

Trygghetsmånaden brukar Vätterhem avsluta med att uppmärksamma Brandvarnardagen den första december med uppmaningen att hyresgästerna ska testa att varnaren fungerar.

Vill engagera fler

När det gäller Trygga grannar ser Christina Odén att det gäller att ta varje tillfälle som ges under året att förankra budskapen om civilkurage och omtanke för sina medmänniskor.

– Vi visar omtankeperspektivet i alla aktiviteter vi kan, vi sprang till exempel Blodomloppet med Trygga grannar-logotypen på tröjorna, vi pratar om konceptet på bomässor och vi försöker hitta samarbetsmöjligheter med sponsorer, säger hon och fortsätter:

– Sen är ju det här inte bara något för oss på Vätterhem att jobba med, vi vill ju få fler aktörer att arbeta för en tryggare stad för alla.

Vätterhems råd för en lyckad trygghetssatsning:

  • Utgå ifrån behov, utmaningar och krav hos intressenterna, till exempel egna anställda, hyresgäster, ägare med flera.
  • Gör en handlingsplan och förankra denna internt och externt. Fyll på med pusselbitar som fattas, till exempel utbildning, andra viktiga samarbetspartners och så vidare.
  • Identifiera interna rutiner och processer som kan användas och utvecklas med nytt koncept.
  • Testa i liten skala! Utvärdera och utveckla!

Vätterhem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. Närmare 18 000 personer bor i Vätterhems lägenheter, vilket motsvarar ungefär var åttonde invånare i kommunen.