97 procent av medlemsföretagen ställer någon form av krav på blivande hyresgäster för att få hyra en lägenhet, eftersom de ska kunna visa att de kan betala hyran. 82 procent ställer även krav på inkomstens storlek.

– Tendensen är att inkomstkraven är lägre än för några år sedan. Få kräver mer än tre gånger årshyran. Vi ser en tydlig trend att företagen i allt större utsträckning accepterar fler inkomstslag än lön. Andelen som accepterar bostadsbidrag har ökat från 63 till 75 procent. Andelen som accepterar bostadstillägg har ökat från 68 till 74 procent, säger Åsa Schelin, expert boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta anser att för att bostadsbidraget ska kunna göra verklig skillnad behöver det såväl höjas som breddas till att omfatta fler. Det skulle ytterligare underlätta för de med låga inkomster att kunna hyra en bostad.

Uppskattningsvis 22 000 sociala kontrakt tillhandahålls av allmännyttan. Det motsvarar ungefär 84 procent av det totala antalet sociala kontrakt i Sverige.

– Det vore givetvis positivt om fler privata fastighetsägare bidrog med fler lägenheter till kommunen och såg över sina inkomstkrav, då allas insatser behövs för att möjliggöra att fler ska kunna hyra en bostad, säger Åsa Schelin.

Det finns dock en osäkerhet kring antalet sociala kontrakt, då enkätens uppgifter skiljer sig från de som redovisas av kommunerna i Boverkets bostadsmarknadsenkät. För att få en mer rättvisande bild av hur omfattande antalet sociala kontrakt faktiskt är, behövs en översyn av hur Boverkets statistik samlas in och redovisas.

I årets rapport görs en fördjupning av hur bolag med olika storlek arbetar med förturer till förstahandskontakt. Rapporten visar att 60 procent hyr ut bostäder med förtur och att uppskattningsvis 2 300 bostäder hyrdes ut med förtur under 2020. Att någon fått arbete i kommunen, men bor utom pendlingsavstånd är det som flest anger som en förtursgrund. Andra vanliga förtursgrunder är för personer med lättare funktionsnedsättning, för våldsutsatta kvinnor eller för personer som behöver skyddat boende.

Om marknadsrapporten

Rapporten Allmännyttans bostadssociala ansvar presenteras för andra gången. Syftet är att visa omfattningen av det bostadssociala ansvaret och hur det utvecklas över tid. Resultatet bygger på svar från 214 medlemsföretag i Sveriges Allmännytta. Bland de svarande finns små, medelstora och stora bolag representerade med en god spridning över landet.