Att ordna bostäder för nyanlända är en fråga som blev högst aktuell efter den stora flyktingströmmen till Sverige under 2015 och 2016. För två år sedan infördes också den nya bosättningslagen, som föreskriver att kommunerna är skyldiga att ordna boende åt nyanlända.

SABOs rapport visar att hela 223 av 260 kommuner med anvisningsavtal enligt bosättningslagen samarbetar med sin allmännytta för att få fram bostäder åt nyanlända.

Lättare tillgång till lägenheter

En jämförelse mellan kommuner som har och som inte har ett allmännyttigt bostadsbolag visar till exempel att kommuner med en allmännytta lättare får tillgång till fler lägenheter, och att det då även finns kunskap och en organisation som hanterar bostäder och uthyrning.

– De kommuner som har en allmännytta har lättare att följa bosättningslagen och genom att dra lärdom av de senaste årens utmaningar, men också av framgångsfaktorerna, kan vi skapa möjligheter för ett bra mottagande av nyanlända framöver, säger Anders Nordstrand, SABOs vd.

Många framgångsfaktorer

Några framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten är:

  • Säkerställa ett nära samarbete mellan kommunen och allmännyttan.
  • Avsätta resurser för arbete med frågan.
  • Eftersträva en spridning inom bostadsbeståndet för att undvika segregation och utanförskap.
  • Erbjuda nyanlända bointroduktion.
  • Arbeta för god kommunikation med befintliga boende, nyanlända och personer i bostadskön.

SABOs Kombohus är ett bra alternativ för dem som vill bygga bostäder på kort tid, kostnadseffektivt och av hög kvalitet. Byggpriserna för Kombohus ligger dessutom 25 procent lägre än övriga marknaden.