Nytt ramavtal för konsultstöd inom klimat- och energiarbete

Flertalet företag har uttryckt en önskan om stöd kring arbetet med att minska klimatpåverkan inom ramen för Klimatinitiativet, exempelvis genom möjligheten att kunna avropa konsulttjänster.
Förra våren startade vi därför en undersökning för att ta reda på omfattningen av intresset samt vilken typ av stöd det fanns behov av.

Detta har nu resulterat i ett ramavtal, med fyra olika områden, som förhoppningsvis ska leva upp till alla era förväntningar.

Områden vi har ramupphandlat konsultstöd inom är:

– Strategiskt klimatarbete
– Att ställa klimatkrav på leverantörer
– Insamling av klimat- och energidata
– Energieffektivisering

Vartdera område har 5 tilldelade leverantörer. Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2022.

Avropsmall, ramavtal, FAQ med mera hittas i medlemsverktyget Tjänsteportalen – ni hittar den här

Se webbinariet där vi lanserade ramatalet nedan!