– Nedskräpningen på Hässleholmen har varit ett stort problem både för våra kunder och för oss, säger Sophia Jonsson, kommunikationschef på Bostäder i Borås. I snitt har vi lagt 144 timmar i veckan på att städa i och runt om våra fastigheter i området.

Sedan hösten 2022 har Bostäder i Borås arbetat tillsammans med psykologen Niklas Laninge i ett pilotprojekt riktat just mot Hässleholmen. Med hjälp av undersökningar bland hyresgäster, personal och andra intressenter, har problemet kartlagts.

– I de intervjuer vi genomförde framkom det bland annat att man inte förstår vad som gäller, att man gör som många andra, det vill säga det är en accepterat beteende, säger Sophia Johansson. Eller så har man helt enkelt inte möjlighet att transportera trasiga möbler till en återvinningsstation.

Från insikt till handling

Insikterna har förvandlats till handlingar och bostadsbolaget ställer numera ut containrar i området sista helgen i varje månad. Samtidigt skickar man ut påminnelser och informerar om vad som ska hamna i dessa och syftet med att avfall ska läggas där. Hyresgästerna kan också låna vagnar för att transportera avfallet från sin lägenhet till containrarna.

Kvartersvärdarna fotograferar dessutom all nedskräpning i fastigheterna och skickar feedback på trapphusnivå när de upptäcker olovlig dumpning. Något som gett resultat.

Ett års grovavfall på en månad

Under mätperioden i maj månad samlades det in drygt 18,5 ton grovavfall. Det motsvarar det som brukar samlas in i månadscontainrar under ett helt år.

– Om kvartersvärdarna hade behövt forsla bort allt avfall manuellt hade det tagit arbetstid motsvarande 6 månader, säger Niklas Laninge.

Dumpning av grovavfall är ett problem i många bostadsområden:

– Vi behöver komplettera tekniska lösningar med metoder som leder till ett ändrat beteende, säger Patrizia Finessi, miljöexpert Sveriges Allmännytta.

På Allmännyttans Avfallsdag berättar Niklas Laninge om hur man som bostadsbolag kan arbeta med frågor som dumpning av avfall, sortering och minskning av restavfall. Han går dessutom specifikt in på projektet i Hässleholmen.