Information & anmälan

Bekräftelse och kallelse

När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före utbildningsstart skickar vi även kallelse och program.

Ändring eller avbokning

Vid senare avbokning än två veckor före start debiteras hela avgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person. Meddela oss i så fall vem som ersätter dig.

Deltagaravgiften

Vid fysiska träffar inkluderas lunch, kaffe och dokumentation, men däremot inte övriga kostnader som logi om inte annat anges. Logi betalas av deltagaren direkt till hotellet. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i Sveriges Allmännytta. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter.

Betalning

Deltagaravgiften faktureras två veckor innan utbildningsstart. Deltagaravgiften för företagsförlagd utbildning faktureras enligt den offert Sveriges Allmännytta har lämnat.

Intyg/diplom

De som går på våra utbildningar får på begäran ett intyg på den genomförda utbildningen.

Information om personuppgifter

Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för Sveriges Allmännyttas verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av Sveriges Allmännyttas övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt anmäler du det till oss. Här hittar du vår integritetspolicy som beskriver hur och vilka personuppgifter vi behandlar.