Information & anmälan

Bekräftelse och kallelse

När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före konferens eller kursstart skickar vi även kallelse och program.

Ändring eller avbokning

Vid avbokning av digitala aktiviteter senare än en vecka före start debiteras hela avgiften. Avbokning av fysisk aktivitet görs just nu utan kostnad. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person. Meddela oss i så fall vem som ersätter dig.

Sveriges Allmännytta förbehåller oss rätten att ställa in aktiviteter vid för få anmälningar.

Deltagaravgiften

Vid fysiska träffar inkluderas lunch, kaffe och dokumentation, men däremot inte övriga kostnader som logi om inte annat anges. Logi betalas av deltagaren direkt till hotellet. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i Sveriges Allmännytta. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter.

Betalning

Deltagaravgiften faktureras cirka två veckor innan kursstart eller konferens. Deltagaravgiften för företagsförlagd kurs faktureras enligt den offert Sveriges Allmännytta har lämnat.

Intyg/diplom

De som går på våra kurser får på begäran ett intyg på den genomförda kursen.

Information om personuppgifter

Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för Sveriges Allmännyttas verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av Sveriges Allmännyttas övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt anmäler du det till oss. Här hittar du vår integritetspolicy som beskriver hur och vilka personuppgifter vi behandlar.