Brevet till energiministern är undertecknat av SABO, Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, HSB, Villaägarna, Riksbyggen och Fastighetsägarna.

Organisationerna menar att det är glädjande att energiministern vid flera tillfällen uttalat sig tydligt om att reglerna kring elnätsbolagens intäkter behöver skärpas för att få till rimligare avgifter för landets elnätskunder. Men nu söker man ett konkret besked om hur det ska gå till.

Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen.

Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen, en möjlighet som främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen, menar bostadsorganisationerna.

– Energimarknadsinspektionens förslag behövs för att elnätsbolagens prisökningar ska kunna dämpas. Bostadsbranschen hoppas på svar från energiministern om vad regeringen avser, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

”Utredningsförslag bör genomföras”

I brevet till Ibrahim Baylan framhåller organisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser.

Organisationerna menar att det är avgörande att samtliga Energimarknadsinspektionens förslag genomförs för att elnätsbolagens prisökningar ska kunna dämpas. Därför frågar de nu energiministern om regeringen avser att begränsa elnätsbolagens intäkter till en rimligare nivå genom att besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag.