Boverket får uppdraget eftersom antalet ansökningar har minskat sedan 2015. Av Boverkets rapport ”2020:19 Bostadsanpassningsbidragen 2019” framgår att antalet beviljade ansökningar har minskat från 73 200 år 2015 till 55 765 år 2019. Antalet inkomna ansökningar år 2019 var 63 306, det vill säga färre än antalet beviljade beslut 2015.

– Vi välkomnar att Boverket får detta uppdrag. Dels för att det behöver klargöras varför antalet beviljade bidrag fortsätter att minska, dels för att vi fått oroväckande signaler från våra medlemsbolag att praxis för vilka åtgärder som beviljas stöd ändras. Det kan kraftigt försämra möjligheten för människor att bo kvar i sitt hem, säger Åsa Schelin, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Tillsammans med Branschföreningen för bostadsanpassning (BSBA) lyfte Sveriges Allmännytta tidigare i år att reglerna måste ses över igen.

– Detta eftersom den gällande lagen har gjort det svårare för kommunerna att tolka när och hur bidrag ska beviljas och svårare för fastighetsägare att genomföra beviljade bostadsanpassningar, säger Åsa Schelin.

Förslag på åtgärder ska lämnas

Boverket ska lämna förslag på åtgärder i det fall analysen finner hinder för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga bostadsanpassningar. Boverket ska i utvärderingen lyfta fram faktorer som påverkar utvecklingen av bostadsanpassningsbidrag. De ska även beskriva hur dessa faktorer påverkar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till ett boende anpassat efter deras behov.

– Bostadsanpassningsbidraget är en viktig del av svensk funktionshinderspolitik då det möjliggör för enskilda att bo självständigt. Nu får Boverket i uppdrag att utvärdera viktig lagstiftning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga anpassningar i sina hem, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.