Michael Pirosanto fick priset för att han tillsammans med Gårdstensbostäders personal lyckats vända utvecklingen i Gårdsten, i norra Göteborg. På diplomet stod bland annat att:

Idag är brottskurvan bruten och det finns inte längre några tomma lägenheter i området. Framgångsfaktorerna handlar om ett långsiktigt arbete som inte bedrivs i projektform. Dessutom har det från början funnits ett ekonomiskt incitament och ett samarbete med näringslivet. Vidare har viktiga framgångsfaktorer varit att ta ansvar och samt att sända signaler om att det råder ordning och reda i området.

Avsevärt höjda fastighetsvärden

Michael Pirosanto berättar i den här filmen om bostadsbolagets brottsförebyggande arbete  bland annat om hur fastighetsvärdena höjdes från 150 miljoner kronor till 1,7 miljarder kronor genom olika insatser.

Huruvida även 2019 års pris går till ett allmännyttigt bostadsbolag är ännu en öppen fråga.  Kandidater kan nomineras fram till den 18 januari.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syfte att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.