Rapporten där vi analyserar allmännyttans ekonomi 2021 är nu klar. Där finns som vanligt analyser, diagram och tabeller som beskriver ekonomin, såväl för allmännyttan som helhet, som utvecklingen för olika storleks- och kommungrupper.

Som vanligt är det stora skillnader beroende på var i landet man befinner sig och hur marknaden ser ut. Sett över riket som helhet har driftnettona sjunkit med 2,2 procent, bland annat beroende på ökade uppvärmningskostnader. Skillnaderna jämfört med 2020 är dock relativt små.

Däremot lär ingen ha missat att den ekonomiska spelplanen ändrats radikalt under 2022 i spåren av kriget i Ukraina, med stigande räntor och energipriser, galopperande byggpriser med mera. Därför har vi i år kompletterat rapporten med en kort nulägesbeskrivning där vi fångar upp förändringar som kommer att påverka ekonomin för allmännyttan.