Låg moms på bostadshyra skulle göra det möjligt att dra av full ingående moms vid nyproduktion, renovering och i förvaltningen. Därigenom skapas ett utrymme för att bygga och renovera mer bostäder med hyror som fler har råd att betala.

Sveriges Allmännyttas beräkningar visar att nyproduktionshyran skulle kunna vara cirka 12 procent lägre med en låg moms på bostadshyra, förutsatt att byggkostnaderna inte ökar med motsvarande.

Minska obalansen

Europeiska unionens momsdirektiv har hittills inte tillåtit låg moms på bostadshyra. Ändringarna i direktivet, som beslutades den 5 april, gör att det nu är möjligt för varje enskild medlemsstat som vill att besluta om låg moms.

Sveriges Allmännytta har länge arbetat för låg moms på bostadshyra.

– Det skulle väsentligt minska den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna, framhåller Anders Nordstrand.

Upp till regering och riksdag

– Vi skulle kunna bygga mer bostäder med lägre hyror som fler kan efterfråga. Ändringarna i momsdirektivet har öppnat möjligheterna och nu är det upp till regering och riksdag att också ta tillvara denna möjlighet, säger Anders Nordstrand.