Temat för ECPA 2019 var att minska och förebygga drogrelaterade brott och drogmissbrukets skadeverkningar bland unga. De nominerade verksamheterna hade som mål att minska brottslighet och ordningsstörningar relaterade till unga människors drogmissbruk eller att förbättra allmänhetens trygghet i offentliga miljöer.

Fokus på utsatta områden

Sofielundsarbetet fick första pris för sina breda brottsförebyggande insatser med fokus på det särskilt utsatta området Södra Sofielund/Seved i Malmö. Bostadsbolaget MKB är en av aktörerna som deltagit i arbetet.

Detta är ett fantastiskt kvitto på vad som går att åstadkomma genom att många aktörer drar åt samma håll på lokal nivå! Men det betyder inte att vi ska luta oss tillbaka. Det ger oss ytterligare energi i arbetet att stärka Sofielund att bli en ännu trivsammare stadsdel, säger Emma Cedermarker, fastighetschef på MKB.

Arbetet sprids vidare

Projektet kvalificerade sig till finalen genom en deltävling i november förra året. Av 14 svenska bidrag utsågs projektet till vinnare av Brottsförebygganderådet (Brå).

– Olika samhällsaktörer har bidragit med resurser, de har testat olika idéer och arbetat gemensamt och långsiktigt för att lyfta området. Det har visat sig vara väldigt framgångsrikt och det är just de samlade insatserna som vi uppmärksammar genom att prisbelöna arbetet, säger Björn Borschos, tillförordnad generaldirektör, Brå.

BID-arbetet kommer även att spridas till Möllevången i Malmö – samtidigt som man fortsätter arbetet i Sofielund.

Juryns motivering

”Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet.

De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, till exempel i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen.

Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.”