Närmast kommer hon från en av SABOs medlemmar: Huge, som är Huddinge kommuns bostadsbolag.

– Det var där jag fick upp ögonen för vilken kraft som finns i allmännyttan. Vill man verkligen göra skillnad för människor genom alla livets faser är allmännyttan rätt plats att vara på, säger hon.

Kundvärd och boendeutvecklare

Till en början arbetade Åsa Schelin som kundvärd på Huge: med uthyrning, störningshantering och olovlig andrahandsuthyrning.

Efter några år blev hon boendeutvecklare på bostadsbolaget, med uppdrag att öka tryggheten och trivseln i bostadsområdena, bland annat genom samverkan med polisen, kommunen och Hyresgästföreningen.

Områdesutvecklingen omfattade både stora ombyggnader och mindre projekt. Lite extra stolt är Åsa Schelin över en utsmyckning av en mörk gångtunnel med keramiska plattor, som utformas av en konstnär efter hyresgästernas förslag.

Hon hade också hand om strategiskt förbättringsarbete av olika slag, till exempel digitalisering av kontraktskrivningar och bättre rutiner för samråd med Hyresgästföreningen.

Brett expertområde

I sin expertroll på SABO har Åsa Schelin en rad frågor på sitt bord, som tillgänglighet, mindre bolags villkor och svaga marknader. Bostadssociala frågor som störningar, otillåten andrahandsuthyrning och vräkningsförebyggande arbete är andra exempel.

– Jag ansvarar också för frågor som rör grupper på bostadsmarknaden som särskiljer sig på olika sätt, till exempel barn, ungdomar, studenter och äldre. Inte minst de äldres boende kommer naturligt ha stor betydelse, eftersom det är en kraftigt växande grupp, konstaterar hon.

– Trygghet är en viktig fråga som också ligger i tiden, där vi experter inom fastighetsförvaltning och boende här på SABO har ett nära samarbete.

Åsa Schelin efterträder SABOs tidigare boendeexpert Ylva Sandström, som gick i pension i somras.