I Ockelbo kostar vatten och avlopp (VA) för en typlägenhet drygt 8 200 kronor per år. I Solna är årskostnaden drygt 1 640 kronor.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, där bland andra SABO ingår (se nedan).

– Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. En liter mjölk kostar ungefär lika mycket över hela Sverige, medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor.

Generellt är VA-kostnaden högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Vaxholm. Lägst är den i tättbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås.

Tioprocentiga höjningar i 21 kommuner

Prisutvecklingen varierar också stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 21 kommuner har taxan höjts med över tio procent det senaste året.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid, säger Jennie Wiederholm.

I genomsnitt har vatten- och avloppspriserna ökat med 2,6 procent mellan 2017 och 2018. Sedan 2013 har VA-priset ökat med 15 procent, medan den allmänna prisutvecklingen varit 3,5 procent.

Översvämningar och vattenbrist fördyrar

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver, framhåller Nils Holgersson-gruppen.

– Att VA-taxorna ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Jennie Wiederholm.

Om undersökningen
I rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” förflyttas en tänkt typbostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Prisjämförelsen i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018.