Bostadsbolaget HFAB tecknade på uppdrag av Halmstads rådhus AB två avtal med stadsnätsbolaget HSAB. Det ena avtalet är ett serviceavtal och det andra rörde uppdraget som kommunikationsoperatör för HFAB. Tele2:s kommunikationsoperatör Itux ansökte om en överprövning där de krävde att avtalen skulle ogiltigförklaras.

HFAB bestred ansökan och menade att avtalen följt gällande regelverk och hänvisade till undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningsrätten säger i sin dom att avtalen är ogiltiga eftersom de ingåtts utan föregående annonsering enligt LOU och HFAB inte visat att något undantag i LOU är tillämpligt.

– Vi fick domen idag och har precis hunnit läsa igenom den. Mycket talar dock för att vi ska överklaga. Vi har tre veckor på oss, säger Mats Wallmark, chefsjurist på Halmstads kommun och juridiskt ombud för HFAB i ett pressmeddelande.

Domen kan överklagas till Kammarrätten i Göteborg inom tre veckor från domen den 29 juli.