Syftet med den webbaserade lösningen är att den ska fungera som ett hjälpmedel för parterna vid de tillfällen de väljer att hänskjuta hyrestvister till HMK. Den digitala guiden samlar all information och dokumentation på ett och samma ställe och leder representanter för hyresvärden och Hyresgästföreningen genom processen.

Guiden kan användas då parterna inte har lyckats komma överens lokalt, och någon av representanterna för hyresvärden eller Hyresgästföreningen väljer att hänskjuta tvisten om den årliga hyresjusteringen till Hyresmarknadskommittén.

För medlemmar

Guiden kan användas av medlemmar i Sveriges Allmännytta och av Hyresgästföreningen, alltså de parter som kan vända sig till HMK vid hyrestvister om den årliga hyresjusteringen.

Registrering av parter kan endast göras av företrädare för hyresvärd eller förhandlare på Hyresgästföreningen.