Inför de årliga hyresförhandlingarna 2023 har Sveriges Allmännytta återigen tagit fram en vägledning för medlemmarna.

Förhandlingsåret 2023 är speciellt på många sätt. Räntekostnader, elpriser och kostnader för underhåll stiger i mycket snabb takt. Samtidigt ska nya grunder för de årliga förhandlingarna användas.

Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har enats om grunderna för de årliga förhandlingarna. De utgörs av fem parametrar som parterna på hyresmarknaden ska utgå ifrån vid förhandlingarna. Förhandlingsåret 2023 är det första året de gemensamma grunderna för de årliga förhandlingarna kommer att användas och parterna är medvetna om att det kommer att ta tid innan ett nytt sätt att förhandla har satt sig. Likväl finns en förhoppning om att parametrarna ska underlätta förhandlingarna.

I trepartens gemensamma vägledning är de fem parametrarna siffersatta. Hur dessa siffror ska vägas mot varandra och användas i den praktiska förhandlingen är dock inte bestämt i den centrala överenskommelsen. Det är vad den årliga förhandlingen kommer att handla om. I vägledningen ges förslag på hur en rimlig sammanvägning kan göras.

Under september och oktober har Sveriges Allmännytta bjudit in till digitala webbinarier inom varje region. På webbinarierna presenteras bland annat trepartsöverenskommelsen, vägledningen för förhandlingarna 2023 samt regler att förhålla sig till och goda tips om vad man kan förvänta sig i förhandlingen.

Läs mer om innehållet och anmälan på:
https://www.sverigesallmannytta.se/utbildning/hyresforhandlingarna-2023/
 
Sveriges Allmännytta anordnar även sex nätverksträffar per region, där erfarenheter och det aktuella läget i hyresförhandlingarna kan utbytas. På nätverksträffarna deltar även hyresexperter från Sveriges Allmännytta som bland annat presenterar statistik på yrkanden och överenskommelser som tecknats.

Läs mer om innehållet och anmälan på:
https://www.sverigesallmannytta.se/tillfalle/regionala-natverkstraffar