Samarbetsprojektet SWAT engagerar

Vartannat år hålls tävlingen SABOs bopris för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och den här gången stod integrationsfrågan i fokus. Av 16 bidrag från hela landet tog Järfällahus hem priset för ungdomsverksamheten SWAT.

– SWAT är en fantastisk verksamhet som bygger på samhörighet och samarbete mellan hyresvärd och hyresgäster, mellan människor av olika nationalitet och mellan olika åldrar. Vi vill råda alla att satsa på ungdomar, att satsa rejält och att satsa långsiktigt. Då öppnar sig en värld av möjligheter, säger Karolina Bjällerstedt Mickos, informatör på Järfällahus.

SWAT är ett samarbetsprojekt mellan Järfällahus och Hyresgästföreningen och engagerar ungdomar från hela Järfälla med olika kulturell och religiös bakgrund.

– Hemligheten bakom vår framgång har varit att vi har drivit en process där ungdomarna är med och påverkar på riktigt på deras villkor. Vi fångar deras intresse och engagemang som tillsammans med vår vilja skapar det som vi idag kallar för SWAT, en insatsstyrka för ett bättre boende, säger Ali Al-Djaber som är projektledare för SWAT och anställd hos Hyresgästföreningen.

Hedersomnämnanden

SABO har i år också valt att ge hedersomnämnande till fem andra bostadsbolag för deras integrationsfrämjande arbete; Gårdstensbostäder, Hyresbostäder i Norrköping, Helsingborgshem, MKB Fastighets AB och Telge Bostäder.

– Vi kan konstatera att det görs mycket gott i olika bostadsområden där bostadsbolagen verkligen har tänkt till. Att se långsiktiga strategier för gemenskap och integration ger hopp för både individer och Sveriges framtid, säger Ewa Thalén Finné, juryordförande för SABOs bopris och ledamot i SABOs styrelse.

Samtliga motiveringar för vinnare  samt hedersomnämndanden:

Järfällahus AB utsedd som vinnare av SABOs bopris 2016

Järfällahus får priset för sitt innovativa, kreativa och uthålliga ungdomsarbete, SWAT.
SWAT är både en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare.

Gårdstensbostäder – får ett hedersomnämnande för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete med att rusta upp och utveckla stadsdelen
För 20 år sen fick det då nybildade bolaget börja från scratch med att rusta upp fastigheter och utemiljö. Idag råder en helt ny situation tack vare Gårdstensbostäders långsiktiga strategibygge. Nu vågar andra byggherrar satsa i Gårdsten och det pågår nyproduktion med fler hustyper och upplåtelseformer.

Hyresbostäder i Norrköping AB – får ett hedersomnämnande för sin integrationsstrategi
Strategin kallas för Pyramiden och är ett tydligt och bra exempel på en genomtänkt integrationsstrategi för ett bostadsföretag. Bolaget har insett att man står inför ett långsiktigt arbete. Integrationsarbetet har ett tydligt syfte och mål och strategin är väl implementerad i organisationen.

Helsingborgshem – får ett hedersomnämnande för arbetet med konstplanket vid Drottninghög
Konstplanket är ett innovativt och kreativt sätt att arbeta med konstnärer för att komma till rätta med klotter.Ett glädjande resultat är att klottret har minskat betydligt. Konstplanket på Drottninghög har blivit ett utflyktsmål i staden; det skickar nya vibbar om stadsdelen och ökar stoltheten över området.

MKB Fastighets AB – får ett hedersomnämnande för det framgångsrika studiestödet till barnen i Värner Rydén-skolan i Rosengård
Genom MKBs samarbetet med stiftelsen Läxhjälpen får barnen i årskurs 8 och 9 i Värner Rydén-skolan i Rosengård stöd i skolarbetet. De som höjer sina betyg får sommarjobb hos MKB. Detta har gett mycket goda resultat. Många fler blir behöriga till gymnasiet och barnens attityder till skolan börjar förändras.

Telge Bostäder AB – får ett hedersomnämnande för sin strategi med renoveringen av Fornhöjden
Telge Bostäder har utvecklat en hållbarhetsstrategi vid renoveringen av miljonprogrammet Fornhöjden, med tre olika standardnivåer. Arbetslösa Fornhöjdenbor får praktisera under renoveringsarbetet och nya mötesplatser har skapats. Resultatet är att 95 % av hyresgästerna har flyttat tillbaka, att störningarna minskat och hoppet ökat hos de boende.

Juryn utgjordes av:

Ewa Thalén Finné, juryordförande, ledamot i SABOs styrelse
Martin Grander, forskare, Malmö Högskola
Karin Perols, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Heide, MKB och expert i SABOs integrationsprojekt
Ylva Sandström, SABO, juryns sekreterare