I veckan satte jag mig ned och räknade på vad kommande renoveringskrav kan innebära, det är siffror som gör att man drar efter andan.

Renoveringstakten i allmännyttan måste öka för att vi ska uppnå klimatmålen och minska byggnaders energianvändning. EU har föreslagit åtgärder för energieffektivisering och förbättring av byggnaders energiprestanda, vilket kommer att påverka allmännyttan ekonomiskt genom ökade renoveringskrav. 

Men vad är lönsamt och hur kan man räkna? Sveriges Allmännytta genomför återkommande kurser inom lönsamhetsberäkning vid energieffektivisering, där deltagarna får lära sig mer.

De föreslagna ökningarna av renoveringstakten innebär att offentliga organisationer måste minska sin energianvändning med 1,9 procent och öka renoveringstakten till minst 3 procent per år. Dessutom föreslår kommissionen och parlamentet att de sämst energiklassade byggnaderna ska vara energirenoverade senast år 2027. Det är en betydande ökning jämfört med dagens renoveringstakt på drygt 1 procent. 

Enligt en scenarioanalys av Sveriges Allmännytta kan kostnaderna för allmännyttan att stiga med 30 procent på grund av dessa ökade krav på renovering, med risk för att det kan bli ännu mer. Detta är en betydande belastning för allmännyttan som redan idag arbetar hårt för att minska energianvändningen och uppnå klimatmålen. 

Det är dock viktigt att se till helheten. En ökad renoveringstakt innebär inte bara högre kostnader utan också en minskning av energianvändningen och därmed en minskning av byggnaders klimatpåverkan. Att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet är en viktig åtgärd för en hållbar utveckling. 

Vi behöver se till att det finns ekonomiskt stöd för allmännyttan och andra aktörer som renoverar byggnader för att minska energianvändningen och uppnå klimatmålen. Det är också viktigt att se över hur renoveringstakten kan ökas på ett hållbart sätt utan att det leder till överbelastning av allmännyttan och andra aktörer. Det är en viktig balansgång som vi behöver hitta för att nå våra klimatmål och samtidigt se till att kostnaderna inte blir för höga för allmännyttan och dess hyresgäster. 

På Sveriges Allmännytta lanserar vi nu en kostnadsfri webbinarieserie för att hjälpa alla våra medlemmar till ett mer strukturerat energieffektiviseringsarbete. Serien riktar sig främst till medlemmar som behöver lite gemensam kraft för att komma igång med arbetet. Men alla medlemmar som vill få inspiration eller draghjälp i sitt strategiska energieffektiviseringsarbete är välkomna!