Det är konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén som på uppdrag av Statens konstråd – och i samarbete med allmännyttiga Kristianstadsbyggen, hyresgäster och Kristianstads konsthall – skapat konstverket.

Glapp till makten

Verket, som nyligen invigdes, är tänkt att visa på avståndet till makten.

– Mycket i arbetet med Förhandlingen har handlat om det upplevda eller faktiska glappet mellan de institutioner där makten sitter och människor som bor i miljonprogramsförorterna. Det handlar också om relationen mellan det synliga och det osynliga, säger Johan Tirén.

”Vilka är de upplysta?”

Lampan som tänds intill Rosenbad samtidigt som ljuset tänds i Kristianstadsbyggens lägenhet ska påminna om det liv som levs utanför maktens centrum.

– Man kan fråga sig vilka som egentligen är de upplysta? Ibland är det bra att vända på positionerna och fråga sig vilka erfarenheter och vilken kunskap man kanske missar för att man inte tittar på andra platser, säger Johan Tirén.

Lång tillblivelse

De två konstnärerna har arbetat med konstverket under två år och själva namnet Förhandlingen ska spegla den processen.

– I början av stora projekt med många inblandade kan det finnas ett avstånd till konsten och idén om vad konst är. Men när man börjar prata med varandra kan avståndet också försvinna, säger Anna Högberg.

– Projektet har gått fram och tillbaka under de här åren, just som en förhandling som verket faktiskt heter. Och det är ju så verket är, en ständigt pågående förhandling. Ett formande och handlande behövs – och det är aldrig färdigt.