Enligt gällande regler (10 och 16 §§ hyreslagen) förfaller hyresavtalet om en hyreslägenhet förstörs genom brand eller liknande händelse som innebär att lägenheten blir oanvändbar. Hyresvärden har ingen juridisk skyldighet att erbjuda hyresgästen en annan lägenhet eller återflytt till huset efter eventuell återuppbyggnad eller renovering.

Flera utredningar har redan behandlat frågan om hyresgästens skydd i denna situation kan och bör stärkas. Just nu finns ett förslag (Ds 2018:18) som säger att om hyresavtalet förfallit på grund av att en lägenhet förstörts har hyresgästen möjlighet att begära ett nytt hyresavtal avseende första lämpliga lägenhet som hyresvärden förfogar över eller kan komma att förfoga över.

Sveriges Allmännytta (då SABO) har i sitt remissvar avstyrkt förslaget med hänvisning till att en sådan förändring skulle utgöra ett ingripande i äganderätten och avtalsfriheten, som inte är proportionerligt i förhållande till problemets omfattning.

– Vår erfarenhet är att de flesta hyresvärdar så långt de har möjlighet, och förutsatt att hyresgästen inte själv varit vållande till förstörelsen, gör vad de kan för att erbjuda hyresgästen en evakueringsbostad och återflyttning, alternativt en annan hyreslägenhet, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.