Sollentunahem har också arbetat tillsammans med sin personal för att hitta nya metoder och arbetssätt för att minska energianvändningen.

Juryn lyfter också det stora medarbetarengagemanget på bostadsbolaget.

– Genom att arbeta tillsammans har de utvecklat nya metoder, arbetssätt och tekniska lösningar. Det lyfter fram medarbetarnas styrkor och deras potential för att minska energianvändningen, säger Gabriella Castegren.

– Jag är stolt över vårt arbete kopplat till energieffektivisering. Det här priset från Sveriges Allmännytta visar att Sollentunahem är på rätt väg. Jag är tacksam att vi har engagerade medarbetare som målmedvetet arbetar med dessa frågor. Jag hoppas att andra inom branschen kan inspireras av vårt arbete, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem.

Tävlingen om Bästa klimatinitiativet 2020 arrangeras inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ, dit hittills 182 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 712 000 lägenheter har anslutit sig.

Läs om alla vinnarna i Årets bästa klimatinitiativ.