Veckan organiseras av EU-kommissionens departement för energifrågor och European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. Byrån är underställd EU-kommissionen och hanterar och implementerar program för klimatåtgärder, infrastrukturutveckling och miljöinitiativ. Under veckan anordnades bland annat en policykonferens och en mässa.

Sveriges Allmännytta var i år på plats tillsammans med stadsnätsoperatören ViaEuropa och medlemsföretaget Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

Möte med svenska representationen

Vid mötet med den svenska representationen i Bryssel diskuterades bland annat affärsmodeller för energigemenskaper och hur lagstiftningen genom EU kan påverka definitioner och möjligheter för olika typer av energigemenskaper.

– Jag tyckte att mötet med representationen var mycket positivt. Det ger insikter som öppnar för nya möjligheter inom vårt fortsatta arbete med energigemenskaper, säger Henrik Adamsson, som är chef för energienheten på LKF.

Möte med Housing Europe

Under ett möte med Housing Europe, som är ett europeiskt nätverk bestående av allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer, deltog även en tysk delegation.

Erfarenheter och kunskaper utbyttes bland annat kring kommande energirenoveringskrav och hur de olika ländernas energisystem och bostadsmarknader ger olika möjligheter för att kunna dela energi till låg kostnad.

– Tyskland står inför större utmaningar jämfört med Sverige. De svenska utmaningarna ter sig ibland som väldigt små när man inser vilka utmaningar som våra grannländer står inför, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Möte med EU-kommissionen

EU-kommissionen är en stor organisation, bara departementet för energifrågor har cirka 700 anställda som arbetar för kommissionären för energifrågor, Kadri Simson. Hon ansvarar bland annat för EU:s princip om energieffektivitet först och att främja användande av ren energi och förnybara energikällor genom bättre sammanlänkning och energilagring.

– Mötet med departementets tjänstepersoner gav oss möjligheten att dels lyfta våra viktigaste frågor, dels få en djupare förståelse för arbetssätt och prioriteringar på kommissionen. Mycket värdefullt, säger Jonas Birgersson, grundare och vice ordförande för ViaEuropa.

Mottagning tillsammans med Central Sweden

Sveriges Allmännytta ordnade även en mottagning med paneldiskussion tillsammans med Central Sweden, en intresseorganisation som representerar Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län i Bryssel.

På mottagningen diskuterades hur EU kan underlätta för fler energigemenskaper och hur affärsmodeller kan utvecklas för att ge billigare och renare energi till fler.

– Under den här veckan har vi knutit många nya kontakter och fått chansen att återkommande lyfta viktiga frågor och aspekter som påverkar våra medlemmar och deras ekonomi, säger Björn Berggren.

Viktigt att sprida kunskap och knyta kontakter

De beslut som fattas i Bryssel genom EU kan ofta få stor påverkan på Sveriges och den svenska lagstiftningen, framhåller Per Spolander, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta.

– Att Sveriges Allmännytta är aktiva under den här veckan för hållbar energi är ett bra exempel på hur vi kan vara aktiva och påverka EU-politiken i frågor som är viktiga för våra medlemmar, säger han.