Mängden stöd för höga energikostnader är många och det finns fortsatt osäkerhet i vad de olika föreslagna stöden innebär och får för konsekvenser för konsumenter och hyresvärdar. Förslagen innebär bland annat att alla hushåll inte kommer att få stöd och att flera medlemsföretag inte kommer att få fullt stöd på grund av statsstödsreglerna.

Läs mer om Sveriges Allmännyttas synpunkter på förslagen i länkarna nedan.